Juraj Marendiak

Juraj Marendiak

Mgr. Juraj Marendiak vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2006).
Do roku 2011 pracoval v neziskovej organizácii DSS-MOST ako vedúci denného rehabilitačného strediska a koordinátor projektov (chránená kaviareň, zariadenie podporovaného bývania a sociálna poradňa) pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.
V období 2011-2018 pracoval na Odbore sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja a venoval sa rozvoju siete sociálnych služieb a metodickému vedeniu zariadení sociálnych služieb.
Od roku 2019 pracuje ako konzultant pre transformačné tímy zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu deinštitucionalizácie a facilituje stretnutia svojpomocných podporných skupín No Big Drama.
Je manželom, otcom dvoch detí a členom svorky ich psa.


Zpět na seznam