Lenka Škvorová

Lenka Škvorová

Mgr. Lenka Škvorová vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, má uznánu odbornou způsobilost adiktolog, psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a různé další výcviky a kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace, adiktologie a krizové intervence.

10 let se věnovala terapii osob se závislostí na návykových látkách, od r. 2013 pracuje ve Fokusu Praha, kde byla zodpovědná za služby v oblasti bydlení, nyní je vedoucí sociální části týmu CDZ pro Prahu 8. Věnuje se stále též přímé práci s lidmi s vážnými duševními potížemi a nově se podílí na organizaci skupin Hearing Voices v Praze. 

Zajímá se o holistické přístupy k práci s lidmi a rodinami, za základ považuje zaměření na silné stránky a zdroje, opravdovost, partnerský, neexpertní, na míru šitý přístup a víru v možné posuny. Důležitá jsou pro ni existenciální témata a věří v tzv. paradoxní teorii změny.

Má manžela, syna a psa, baví ji výlety, momenty setkání, kolo, knížky, hory, pohádky, verše a písničky.


Zpět na seznam