Lenka Škvorová

Lenka Škvorová

Mgr. Lenka Škvorová vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, má uznánu odbornou způsobilost adiktolog, psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a různé další výcviky a kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace, adiktologie a krizové intervence.

Pracovala mimo jiné ve Fokusu Praha, kde byla zodpovědná za služby v oblasti bydlení, později byla vedoucí sociální části týmu CDZ pro Prahu 8. Nyní pracuje v organizaci DropIn, která poskytuje služby lidem se závislostí na návykových látkách. Věnuje se stále též přímé práci s lidmi s vážnými duševními potížemi a podílí se na organizaci skupin Hearing Voices v Praze. 

Zajímá se o holistické přístupy k práci s lidmi a rodinami, za základ považuje zaměření na silné stránky a zdroje, opravdovost, partnerský, neexpertní, na míru šitý přístup a víru v možné posuny. 


Zpět na seznam