Michal Šalplachta

Michal Šalplachta

Michal se narodil v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Za své osobní poslání považuje zlepšit duševní zdraví v ČR. Věnuje se psychoterapii, tréninkům zvládání stresu, na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, mindfulness meditaci, dovednostem zvládání života, péči zaměřené na člověka, celostnímu přístupu ke zdraví, life-styl koučinku ke zvládání stresu, psychosociální rehabilitaci a podpoře zotavení z duševního onemocnění.  Od roku 1998 pracuje v oblasti sociálních služeb se zaměřením na osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2008 provádí také vzdělávání a supervizi v oblasti sociálních služeb. V roce 2018 založil vlastní organizaci Kliniku zvládání stresu s.r.o. V současné době spolupracuje taktéž na projektu vzniku Centra duševního zdraví (CDZ) v Uherském Hradišti.


Zpět na seznam