Petr Šípek

Petr Šípek

Petr Šípek vystudoval Gymnázium Strakonice a Sociálně právní akademii v Prachaticích, absolvoval sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR/KUŠ.V letech 2001 – 2009 pracoval jako streetworker a case manager v neziskových organizacích se zaměřením na prevenci a léčbu drogových závislostí. Od roku 2009 do roku 2015 působil v neziskové organizaci BONA, o.p.s., v sociální službě Podpora samostatného bydlení jako terapeut a vedoucí služby, pracoval s lidmi s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Působil jako sociální a vedoucí pracovník ve službě Sociální rehabilitace Tolerance v Charitě Kaplice, která se věnuje práci s lidmi s mentálním a duševním onemocněním, a dále jako vedoucí chráněného bydlení v Diecézní charitě České Budějovice, aktuálně pak jako sociální pracovník, poradce a terapeut v kontaktním centru Auritus ve Farní charitě Tábor. Je zapojený jako lektor v kurzech a aktivitách v oblasti duálních diagnóz a začleňování peer konzultantů.


Zpět na seznam