Světlana Soldánová

Světlana Soldánová

Světlana Soldánová patří k prvním peer konzultantům vyškoleným v naší republice. Dva roky pracovala jako peer konzultant v sociální organizaci působící na Jesenicku, nyní už čtvrtým rokem pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako peer terapeutka na odděleních následné péče. Zde působí také jako koordinátor bohnických peer konzultantů. V práci s klienty/pacienty se zaměřuje zejména na tvorbu Osobních plánů zotavení. Jejími silnými stránkami jsou empatie, skromnost, vytrvalost a trpělivost.


Zpět na seznam