Zdeněk Císař

Zdeněk Císař

Zdeněk má dlouholeté zkušenosti s překonáváním rozličných psychických potíží a sebevzděláváním se v oboru duševního zdraví. Tyto zkušenosti současně využívá v PN Bohnice, kde je vedoucím peer konzultantem volnočasového klubu, dále se také věnuje přípravě vzdělávacích a osvětových materiálů, kurzů a jejich lektorování. Jak práce peer konzultanta, tak peer lektora je pro Zdeňka splněným snem, jelikož tuto práci považuje za velmi smysluplnou a naplňující, váží si toho, že může v práci zúročovat své životní zkušenosti, a v obou směrech se vždy snaží o další rozvoj. Volný čas tráví s elektronickou hudbou, která je pro něj celoživotní vášní a také velkým zdrojem podpory v náročnějších obdobích. V práci s lidmi je pro něj klíčový rovnocenný, individuální přístup, otevřená mysl a autenticita.


Zpět na seznam