Camberwellské hodnocení potřeb (CAN) - praktický nácvik

Lektoři: Mgr. Marek Fiala a Jaroslav Hodboď
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Kurz nabízí upevnění dovedností při používání metody šetření potřeb lidí s duševním onemocněním – Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (CAN). Je zaměřen na pracovníky, kteří metodu při práci s klienty/pacienty (duševně nemocnými) již používají, ale nejsou si v práci s formulářem jistí, naráží na praktické problémy apod.

Osnova kurzu:

  • Reflexe a zkušenosti s používáním metody CAN
  • Diskuze k jednotlivým oblastem dotazníku CAN
  • Vlastní použití metody CAN – praktický nácvik ve skupině a ve dvojicích

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci kurzu si upevní své dovednosti při používání metody CAN a budou jim zprostředkovány praktické zkušenosti lektorů. Získají rovněž informace o možnostech využití CAN v další práci – výzkumná činnost, plánování intervencí, zapojení do individuálních rehabilitačních plánů, plánování rozvoje služby a sledování její efektivity.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu a úspěšně zpracovaná cvičná kazuistika.Přihlásit na kurz