Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)

Lektoři: Mgr. Marek Fiala a Jaroslav Hodboď
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Kurz nabízí seznámení s metodou šetření potřeb duševně nemocných, kterou je možné využít v rámci standardní práce s klientem, tj. mapování situace klienta a následného plánování péče. Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (Phellan a kol. 1995) je metoda mapující zdravotní a sociální potřeby závažně duševně nemocných. Účelem šetření je zjistit, ve kterých oblastech uživatel péče potřebuje pomoc a ve kterých se mu jí už dostalo. Hodnotit se může jak struktura potřeb a míra poskytnuté/potřebné pomoci mezi dvěma časovými obdobími, tak rozdíly mezi hodnocením uživatele, profesionála nebo pečovatele. Výsledky šetření ukazují na vliv a úspěšnost intervencí na potřeby uživatelů zařízení.

Kurz je vhodný zejména pro pracovníky v přímé péči (sociální pracovníky, zdravotní sestry, apod.) a pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (z důvodu zjišťování efektivity služeb).

Osnova kurzu:

  • Seznámení se změnami psychiatrické péče
  • Seznámení s metodou CAN
  • Praktická ukázka použití metody CAN
  • Praktický nácvik používání metody

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se naučí využívat moderní metodu hodnocení potřeb CAN v rámci práce s klienty, tzn. zmapovat jednotlivé oblasti života duševně nemocného (bydlení, zdraví, sociální kontakty, finanční zajištění apod.) a využít získané informace k naplánování odpovídající péče, včetně prevence krizových situací.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu a vypracování písemného závěrečného testu s 80 % správných odpovědí.Přihlásit na kurz