Global assessment of functioning (GAF)

Lektor: Mgr. Marek Fiala
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz:

Kurz je určený pro profesionály, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním a potřebují při plánování rehabilitačního procesu poznat celkové fungování klienta v rámci sociálních interakcí a vliv klinických příznaků onemocnění na tyto interakce. Nabízí základní informace a praktické návody k práci s nástrojem GAF - Global Assessment of Functioning, který je zaměřen na posuzování celkového fungování a kognitivního postižení lidí se závažným duševním onemocněním.  Cílem kurzu je získat základní dovednosti pro práci s hodnotící škálou GAF a předat absolventům praktické zkušenosti. Absolventi kurzu dále získají informace o různých možnostech využití GAF škály ve své práci – plánování intervencí, zapojení formuláře do individuálních rehabilitačních plánů, plánování služeb a sledování efektivity služeb.

Osnova kurzu: 

  • Seznámení se změnami v psychiatrické péči a s hodnotícími nástroji a škálami v této oblasti
  • Seznámení se se škálou GAF - struktura škály, rozdělení do hlavních posuzujících skupin
  • Nácvik praktického použití škály GAF: práce s vlastními případy účastníků
Kurz účastníkům přinese:

Účastníci kurzu získají základní informace a dovednosti pro používání posuzující škály GAF - Global Assessesment of Functioning. Seznámí se s jejím praktickým využitím pro posouzení celkového postižení člověka s duševním onemocněním v rámci sociálních interakcí a také s jejím využitím v rámci multidisciplinárního týmu.
 
Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast na kurzu a vyhodnocení zadané kazuistiky metodou GAF.

 Přihlásit na kurz