Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Lektor: MUDr. Jan Stuchlík
Rozsah: 20 hodin / 45 min. (3 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00 (1. a 2. den), 9.00 – 15.00 (3. den)
Akreditace:
MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči v domácím prostředí
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní otevřený kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsané kurzy: 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou duševního onemocnění (zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti) a problematikou péče o duševně nemocné, včetně jejího legislativního rámce a problematiky posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně nemocných.

Osnova kurzu:

 • Systém péče o duševně nemocné
 • Symptomatologie duševních poruch
 • Komunikace s duševně nemocným klientem
 • Diagnostické systémy v psychiatrii
 • Hlavní nosologické jednotky
 • Metody léčení duševních poruch
 • Posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně nemocných
 • Lidská práva duševně nemocných

Kurz účastníkům přinese:

 • Zpřehlednění systému péče o duševně nemocné v ČR a role sociálních služeb v systému
 • Základní přehled o příznacích duševních poruch
 • Porozumění některým poruchám vnímání a myšlení u těžkých duševních poruch a návod ke komunikaci s těžce duševně nemocným klientem
 • Seznámení s používanými diagnostickými systémy v psychiatrii a základní přehled nosologických jednotek
 • Seznámení s hlavními terapeutickými přístupy v psychiatrii a znalost základní skupiny psychofarmak, jejich účinků a nežádoucích účinků
 • Seznámení s možnostmi hodnocení závažnosti postižení a jejich uplatněním při hodnocení nároku na příspěvek na služby dle zákona 108/2006 sb.
 • Zpřehlednění problematiky práv duševně nemocných

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného závěrečného testu s 80 % správných odpovědí.Přihlásit na kurz