Práce s lidmi s duální diagnózou

Lektoři:  MUDr. Tereza Formánková,  MUDr. Petr Příhoda, Mgr. Ondřej Skála, Petr Šípek, Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS.Jiří Štefl

Rozsah: 32 hodin / 45 min. (4 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00 (1. – 4. den)
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz:

Kurz nabízí vhled do dynamické souvislosti a vzájemného propojení problematiky závislostí a duševního onemocnění, které je nutné pro vytvoření modelu komplexní péče v této oblasti. Věnuje se celému procesu léčby duálních diagnóz včetně konkrétních nástrojů práce s klientem a spolupráce s rodinou a okolím klienta. Seznamuje rovněž s podmínkami pro zavádění integrované léčby duálních poruch v organizaci, se specifiky přístupu sociálního pracovníka k lidem s duální diagnózou a zdravotními riziky s touto diagnózou spojenými. V průběhu kurzu si účastníci zpracují komplexní projekt vytvoření nové služby s prvky integrovaného přístupu pro klienty s duální diagnózou. Nově je kurz doplněn o vstupy peer lektora, který teoretickou část obohatí o jedinečný pohled vlastní zkušenosti s danou problematikou.

Osnova kurzu:

  • 1. den: Úvod do problematiky duálních diagnóz – psychózy / závislosti
  • 2. den: Fáze léčby duálních diagnóz / Úvod do metody motivačních rozhovorů
  • 3. den: Zdravotní rizika / Zkušenosti z praxe / Spolupráce s rodinou a okolím klienta / Nácvik motivačních rozhovorů
  • 4. den: Modely péče o lidi s duální diagnózou – integrovaná léčba duálních poruch / Komunikační dovednosti při práci s klienty s duální diagnózou / Návrh komplexního programu pro lidi s duální diagnózou

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se seznámí s procesem léčby duálních diagnóz s důrazem na její fáze a naučí se teoretickým a praktickým základům metody motivačních rozhovorů. Získají rovněž znalosti o průběhu spolupráce s rodinou a okolím klienta a seznámí se s podmínkami pro zavádění integrované léčby duálních poruch v organizaci.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného vědomostního testu (8 správných odpovědí z 12).Přihlásit na kurz