Příprava na návrat. Jak prakticky na podporu zotavení během hospitalizace

Lektoři: Zdeněk CísařMgr. et Mgr. Martin Fojtíček, Jaroslav Kerouš, Mgr. Veronika KřičkováMgr. Juraj MarendiakMgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Bc. Michal Šalplachta, DiS.Mgr. Lenka Škvorová, Barbora Vráželová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Odborným garantem kurzu je Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová. V kurzu učí lektorská dvojice, jejíž součástí je vždy lektor s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Rozsah: 2 dny (16 výukových hodin) 
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00

Akreditace:
MPSV: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem) 

Kurz praktickou a zážitkovou formou seznamuje účastníky s možnostmi podpory zotavení lidí, kteří přechází z komunitní péče do nemocnice nebo se připravují na propuštění/návrat z psychiatrické hospitalizace domů. Zaměřuje se na spolupráci mezi následnou a komunitní péčí a seznamuje s Modelem CARe a dalšími modely. Účastníci se na kurzu seznámí s aplikací základních principů Modelu CARe při řešení konkrétních situací z praxe, a získají představu o používání vybraných nástrojů, jako jsou Osobní profil silných stránek, Osobní plán a Skupinové koučování. Kurz se zaměřuje na možnosti individualizace péče a seznámí účastníky s postupy, jak pojmenovávat a využívat silné stránky a zdroje k posílení člověka. Účastníci si vyzkoušejí vedení zplnomocňujícího rozhovoru, seznámí se s prvky, které podporují zotavení člověka z duševního onemocnění včetně významu multidisciplinární spolupráce.
Kurz je veden se zapojením peer lektorů, tj. lektorů, kteří mají vlastní zkušenost se zotavením se z duševního onemocnění. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří podporují zotavení a chtějí posílit spolupráci mezi následnou a komunitní péčí. 

Osnova kurzu:

 • Zaměření na zplnomocňování a práci s úspěchem
 • Rozhovor zaměřený na silné stránky
 • Práce s přáním
 • Práce s osobním profilem silných stránek
 • Principy modelu CARe a dalších modelů podporujících rozvoj na zotavení zaměřené praxe
 • Příběh práce s člověkem, který se chystá na propuštění/návrat
 • Osobní zkušenost se zotavením a překlenutím období "z nemocnice do komunity" z pohled peer pracovníka
 • Cesta od Osobního profilu k Osobnímu plánu dle modelu CARe
 • Úvod do skupinového koučování
Kurz účastníkům přinese:
 • Seznámení s principy Modelu CARe (Podpůrného vztahového přístupu) a s prvky dalších modelů podporujících zotavení
 • Seznámení s vybranými nástroji Modelu CARe na základě praktických ukázek v návaznosti na zkušenosti z praxe účastníků  
 • Schopnost podívat se na člověka jako jedince v kontextu jeho života
 • Schopnost vidět a pojmenovat silné stránky klienta, vnímat příběh člověka a život mimo akutní fázi onemocnění
 • Seznámení s možnostmi vytvoření individuálního plánu návratu
 • Seznámení s rozhovorem zaměřeným na silné stránky
 • Seznámení s metodou skupinového koučování Modelu CARe
 • Seznámení s využitím nástroje Osobního profilu pro podporu zotavení ve spolupráci mezi nemocnicí a komunitními službami
 • Reflexe a uvědomění účinných prvků pro podporu zotavení / pro podporu časného návratu v práci s klientem (na podkladě vlastních kazuistik)
 • Reflexe aplikace metodiky multidisciplinarity a zvědomění účinných prvků, role jednotlivých služeb a vytváření účinné spolupráce
Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu.Přihlásit na kurz