Příprava na návrat. Jak prakticky na podporu zotavení během hospitalizace

Lektoři: Markéta Berdianu, Zdeněk CísařMgr. et Mgr. Martin Fojtíček, Mgr. Veronika KřičkováMgr. Juraj MarendiakMgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, PhDr. Světlana SoldánováBc. Michal Šalplachta, DiS.Mgr. Lenka Škvorová, Barbora Vráželová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Odborným garantem kurzu je Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová. V kurzu učí lektorská dvojice, jejíž součástí je vždy lektor s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Rozsah: 2 dny (16 výukových hodin) 
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00

Akreditace:
MPSV: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem) 

Kurz praktickou a zážitkovou formou seznamuje účastníky s možnostmi podpory zotavení lidí, kteří přechází z komunitní péče do nemocnice nebo se připravují na propuštění/návrat z psychiatrické hospitalizace domů. Zaměřuje se na spolupráci mezi následnou a komunitní péčí a seznamuje s Modelem CARe a dalšími modely. Účastníci se na kurzu seznámí s aplikací základních principů Modelu CARe při řešení konkrétních situací z praxe, a získají představu o používání vybraných nástrojů, jako jsou Osobní profil silných stránek, Osobní plán a Skupinové koučování. Kurz se zaměřuje na možnosti individualizace péče a seznámí účastníky s postupy, jak pojmenovávat a využívat silné stránky a zdroje k posílení člověka. Účastníci si vyzkoušejí vedení zplnomocňujícího rozhovoru, seznámí se s prvky, které podporují zotavení člověka z duševního onemocnění včetně významu multidisciplinární spolupráce.
Kurz je veden se zapojením peer lektorů, tj. lektorů, kteří mají vlastní zkušenost se zotavením se z duševního onemocnění. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří podporují zotavení a chtějí posílit spolupráci mezi následnou a komunitní péčí. 

Osnova kurzu:

 • Zaměření na zplnomocňování a práci s úspěchem
 • Rozhovor zaměřený na silné stránky
 • Práce s přáním
 • Práce s osobním profilem silných stránek
 • Principy modelu CARe a dalších modelů podporujících rozvoj na zotavení zaměřené praxe
 • Příběh práce s člověkem, který se chystá na propuštění/návrat
 • Osobní zkušenost se zotavením a překlenutím období "z nemocnice do komunity" z pohled peer pracovníka
 • Cesta od Osobního profilu k Osobnímu plánu dle modelu CARe
 • Úvod do skupinového koučování
Kurz účastníkům přinese:
 • Seznámení s principy Modelu CARe (Podpůrného vztahového přístupu) a s prvky dalších modelů podporujících zotavení
 • Seznámení s vybranými nástroji Modelu CARe na základě praktických ukázek v návaznosti na zkušenosti z praxe účastníků  
 • Schopnost podívat se na člověka jako jedince v kontextu jeho života
 • Schopnost vidět a pojmenovat silné stránky klienta, vnímat příběh člověka a život mimo akutní fázi onemocnění
 • Seznámení s možnostmi vytvoření individuálního plánu návratu
 • Seznámení s rozhovorem zaměřeným na silné stránky
 • Seznámení s metodou skupinového koučování Modelu CARe
 • Seznámení s využitím nástroje Osobního profilu pro podporu zotavení ve spolupráci mezi nemocnicí a komunitními službami
 • Reflexe a uvědomění účinných prvků pro podporu zotavení / pro podporu časného návratu v práci s klientem (na podkladě vlastních kazuistik)
 • Reflexe aplikace metodiky multidisciplinarity a zvědomění účinných prvků, role jednotlivých služeb a vytváření účinné spolupráce
Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu.Přihlásit na kurz