Přístup k sexualitě lidí s psychózou

Lektorka: PhDr. Martina Venglářová
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00

Místo konání:  pouze Praha

Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci sociálních služeb.

Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz:


Seminář je zaměřen na problematiku sexuality u lidí s vážným duševním onemocněním. Pracovníci sociálních a zdravotních služeb se ve své praxi setkávají s tématy vztahů, intimity i s konkrétními dotazy na sexualitu. Není jednoduché najít tu správnou míru podpory klienta a vyjít mu vstříc, aniž bychom při tom ohrozili jeho hranice anebo i svoji pozici profesionála. Častou komplikací bývá v takové situaci vznik erotického přenosu. Jak jej včas odhalit a řešit? Kdy a o čem ještě mluvit? Co je naopak velmi žádoucí s klienty probrat? Jak zlepšit kompetence klientů v navazování vztahů? Kdy doporučit konzultaci sexuologa? Dotkneme se i otázek sexuální traumatizace a jejích projevů a doporučíme vhodné reakce a přístup k traumatizovaným klientům. Zazní i zkušenosti ze skupinových terapií (včetně rodičovské) a z besed pro klienty, probereme i otázky edukace a možnosti, jak pracovat se sexuálními tématy v rámci zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb.

Osnova kurzu:

  • Lidská sexualita – přehled teoretických východisek
  • Sexualita lidí s psychózou. Podpora uživatelů při realizaci vlastních sexuálních potřeb. Vliv dlouhodobého pobytu ve službách a zařízeních.
  • Problémy v sexuálním životě lidí s psychózou – oblasti ztráty kompetencí a nastavení postupů k projevům sexuality ve stacionárních a pobytových službách
  • Ohrožení sexuálním násilím – rizika vzhledem k onemocnění, ztráta soukromí v institucích
  • Problematické sexuální projevy a nevhodné chování – možnosti reakcí na chování klientů
  • Poskytování informací a osvěta uživatelů

Kurz účastníkům přinese:

  • Základní znalosti o přístupu k potřebám klientů s psychózou v oblasti sexuality
  • Schopnost podpořit klienta a pomoci mu orientovat se ve své sexualitě
  • Schopnost rozpoznat rizika sexuálního násilí

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu a vypracování písemného testu se 70 % správných odpovědí.

 

 Přihlásit na kurz