Přístup ke klientům s poruchou osobnosti v sociálních službách

Lektorka: PhDr. Martina Venglářová
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00
 
Místo konání: pouze Praha
 
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci sociálních služeb.
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: 

Seminář je zaměřen na problematiku přístupu ke klientům s poruchami osobnosti. Pracovníci v různých typech sociálních služeb přicházejí často do kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky akcentovaných osobnostních rysů, někteří mají na základě znaleckých posudků (či jiných psychiatrických nálezů) diagnostikovanou poruchu osobnosti. Nejčastěji se jedná o lidi s narcistními, histriónskými a paranoidními rysy, zvláštní skupinu pak tvoří asociální osobnosti. Kontakt s těmito lidmi je přitom extrémně náročný.

Pro zvládnutí práce s klientem je proto vhodné znát principy myšlení, obvyklé chování a reakce v zátěži, které jsou pro tuto cílovou skupinu klientů typické. Pochopení jejich způsobu myšlení totiž může pomoci najít optimální způsoby komunikace a možnosti spolupráce, a zamezit tak eskalaci konfliktů. Kurz nabízí nejprve seznámení s tím, jak porucha osobnosti vzniká a jak se projevuje – jaká jsou nejčastější myšlenková schémata a obvyklé způsoby reakcí u tohoto typu klientů, mužů i žen. Následují doporučení k tomu, jak s klienty s jednotlivými typy poruch co nejlépe komunikovat. V závěru dostanou účastníci informace o možnostech terapie a mohou sdílet praktické zkušenosti z práce s těmito klienty.

Osnova kurzu:

  • Vznik poruch osobnosti - Determinace vzniku poruch osobnosti. Obecné znaky těchto poruch, spojitost s jinými duševními poruchami.
  • Medicínský a psychodynamický model vzniku poruch osobnosti. Základní členění. - Genetické, vývojové dispozice. Vliv výchovy a sociálního prostředí. Trauma a jeho vliv na vývoj osobnosti.
  • Charakteristika základních druhů poruch, problémy jejich nositelů. Doporučené komunikační strategie a přístup k problémům klientů. - Depresivní a masochistická osobnost. Hystriónská osobnost. Narcistní osobnost. Hraniční osobnost
  • Možnosti léčebného působení - Farmakoterapie, psychoterapie, režimová léčba.
  • Zátěž pracovníků - Reflexe zátěže při práci s touto klientelou. Supervizní část - reflexe zážitků z praxe účastníků.
 
Kurz účastníkům přinese:
  • Účastníci se seznámí s původem jednotlivých poruch a s projevy dekompenzace v zátěžových situacích.
  • Vědí, jak optimálně komunikovat s lidmi s poruchou osobnosti, a umí se lépe vypořádat se zvýšenou zátěží, která práci s touto cílovou skupinou klientů doprovází.
  • Dokážou rozpoznat, kde jsou hranice možností práce s lidmi s poruchami osobnosti.
  • Orientují se v možnostech terapie, jsou schopni doporučit vhodné poskytovatele péče ve svém regionu.
 
Osvědčení:
 
Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu.
 
 
 
 
 
 
 Přihlásit na kurz