Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi

Lektoři: Zdeněk Císař, Mgr. Michael Kostka
Rozsah: 14 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00
Akreditace: 
MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz:


Vzdělávací program ze série kurzů na téma Role peer konzultanta navazuje na Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe. Cílem je posílit je v jejich roli a prohloubit základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají. Kurzy jsou interaktivní a zaměřuji se na praktické otázky a situace, se kterými se peer konzultanti ve své práci setkávají. Součástí lektorského týmu jsou zkušení peer konzultanti.

Kurz Komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti komunikace s klientem a také na prezentaci služeb a podpory, kterou může peer konzultant klientům nabídnout. Celý jeden den je věnován tématu práce se skupinou. Účastníci se seznámí s různými typy skupinové práce a získají praktické tipy k tomu, jak skupinu založit, vést a jak oslovit a motivovat zájemce. 

Osnova kurzu:

1. DEN:

  • Úvod. Aktivní naslouchání / Otevřené otázky.
  • Komunikace orientovaná na silné stránky.
  • Prezentace PK prostřednictvím médií – sdílení zkušeností, limitů a příkladů dobré praxe.
  • Cvičení: Zpracování nabídky služeb PK (medailon).

2. DEN:
  • Práce se skupinou – vymezení pojmu, přednosti práce se skupinou, role PK v práci se skupinou, skupinová dohoda.
  • Specifika skupin a role PK.
  • Oslovení a motivace klientů. Vedení skupiny.
 
Kurz účastníkům přinese:

Kurz nabízí seznámení se základními principy otevřené komunikace i s jejími překážkami. Účastníci si osvojí zásady komunikace orientované na silné stránky a naučí se je aplikovat do praxe. Naučí se také prezentovat služby, které mohou jako peer konzultanti klientům nabídnout, a udržet si přitom bezpečné hranice. Absolventi kurzu se budou umět orientovat v různých typech skupinové práce s klienty, v tom, kdy je vhodné založit skupinu, jak ji založit, naučí se, jak skupinu vést, ale také jak motivovat klienty.
 
Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu (písemné zpracování krátké úvahy na témata probíraná v kurzu - odpovědi na otázky na předtištěném formuláři).
 Přihlásit na kurz