Role peer konzultanta: práce s osobním příběhem v praxi

Lektoři: Barbora Blažková, MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Vladimíra Křížová, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Rozsah: 14 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00
Akreditace: 
MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: 


Vzdělávací program ze série kurzů na téma Role peer konzultanta navazuje na Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe. Cílem je posílit je v jejich roli a prohloubit základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají. Kurzy jsou interaktivní a zaměřují se na praktické otázky a situace, se kterými se peer konzultanti ve své práci setkávají. Součástí lektorského týmu jsou zkušení peer konzultanti.
 
Kurz Práce s osobním příběhem v praxi se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti práce s osobním příběhem, který představuje základní pracovní nástroj peer konzultanta. Účastníci budou reflektovat posun v prezentaci vlastního příběhu, naučí se pojmenovat v osobních příbězích silné stránky a využívat při práci s příběhem fáze zotavení. Naučí se rovněž vhodně zvolit formu a situace k využití vlastního příběhu, pojmenovat své vlastní hranice při práci s příběhem a pracovat s nimi v konkrétních situacích.
 
Osnova kurzu:

1. a 2. DEN: Prezentace osobních příběhů jednotlivých účastníků se zaměřením na změny, které nastaly během praxe PK, zpětná vazba, diskuze.
 
Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se naučí využívat svůj osobní příběh při vlastní práci a přizpůsobit jeho využití kontextu a prostředí, ve kterém pracují, a zároveň respektovat své vlastní hranice. Dokáží pojmenovat silné stránky a aplikovat principy a fáze zotavení na svůj osobní příběh.
 
Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu (písemné zpracování krátké úvahy na témata probíraná v kurzu - odpovědi na otázky na předtištěném formuláři).
 Přihlásit na kurz