Supervize pro peer konzultanty

Supervize bude zaměřena na podporu peer konzultantů v práci s klienty, v udržení role peer konzultanta v multidisciplinárních týmech a v ostatních tématech souvisejících s výkonem jejich práce, vždy se zaměřením na zotavení. Vhodná je jak pro začínající peer konzultanty, tak pro kolegy „služebně“ starší.
Skupina bude otevřená do naplnění počtu 10 účastníků. Scházet se budeme v online prostředí jedenkrát za 2-3 měsíce, jedno setkání bude v délce 4 hodin. 
Výhodou online setkání je, že se můžete potkat s kolegy z celé republiky. Supervize se tak může dostat i k peer konzultantům, pro které by cestování do Prahy mohlo být obtížné.
Vedoucí supervizní skupiny jsou Mgr. Magdaléna Štochlová (supervizorka, psychoterapeutka) a Jiří Štefl (senior peer konzultant). Oba lektoři se věnují problematice zapojování peer konzultantů do systému péče o duševní zdraví přes deset let.

Pozvánka:Přihlásit na kurz