Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta

Lektoři: Ing. Jana Nováčková, Mgr. Věra Pinkasová
Výuka je vedena lektorskou dvojicí lektor profesionál a lektor s vlastní zkušeností. Odborným garantem kurzu je MUDr. Petr Hejzlar.
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.30
Akreditace:
MPSV: sociální pracovníci
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: 

Kurz je určen především sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Jeho cílem je poskytnout širší spektrum znalostí pro práci s klientem s duševním onemocněním. Výuka probíhá převážně praktickou formou, s důrazem na interaktivitu a praktická cvičení. Koncepce výuky je multiprofesionální - je založena na rozmanitosti pohledů jednotlivých profesí. Mezi nimi je zastoupen lékař - psychiatr, sociální pracovnice, psycholog a lektoři s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Osnova kurzu: 
Základní informace o diagnostických okruzích a jejich vlivu na prožívání a chování. Nácvik komunikace. / Subjektivní a objektivní vnímání potřeb. / Koncept zotavení – základní pojmy, fáze zotavení a význam v životě člověka s duševním onemocněním.  / Self management a zapojování klienta. / Case management – základní pojmy, práce se síti, rozpoznání rizik, zapojování dalších zdrojů.

Kurz účastníkům přinese: 
Posluchači si rozšíří a prohloubí znalosti, které již mají, pokud jde o specifika vlivu duševních onemocnění na chování a prožívání klienta. Osvojí si nové metody zapojení klientů a dlouhodobé práce s nimi. Z hlediska praktických dovedností se naučí a procvičí si, jak navázat a udržet kontakt s klientem a jak zjišťovat jeho individuální potřeby. V neposlední řadě se frekventanti kurzu naučí pracovat s vlastními postoji ve smyslu komplexního přístupu k lidem se závažný duševním onemocněním a hledáním jejich potenciálu.

Osvědčení: 
Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a ověření získaných znalostí formou kolokvia na základě cvičné kazuistiky.Přihlásit na kurz