Základní trénink v metodě Yucel

Termín: 20. – 21. dubna, 3. den (online) 19. června 2023
Rozsah: 2,5 dne (2 dny prezenčně, 0,5 dne online, celkem 15 výukových hodin)
Součástí kurzu je samostudium a písemné zpracování vlastní zkušenosti s použitím metody Yucel v praxi
Časový rozvrh: 1. a 2. den 9-16 hod., 3. den 9-12 hod. online
Místo: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Lublaňská 1730/21, Praha 2

Účastníkům nabízíme zapůjčení nebo nákup originálních kostek YUCEL. Tlumočení zajištěno.

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz:
 

Lektorka: Marlie van de Berg
Marlie má 45letou zkušenost v oblasti péče o duševní zdraví. Pracovala jako psychiatrická sestra a sociální pracovnice. Absolvovala trénink v podpoře silných stránek, metodě Yucel, photovoice, peer podpoře a sdíleném čtení.
 
Metoda YUCEL byla vyvinuta systemickým terapeutem Mehmetem Yucelem. Je využívána pro práci s různými cílovými skupinami a zaměřuje se především na využití vlastních zdrojů a silných stránek člověka při překonávání náročných životních situací. Poskytuje podporu při zpřehlednění vlastní situace a hledání řešení potíží a omezení, se kterými se lidé ve svém každodenním životě potýkají. Jedná se o jeden z velmi účinných nástrojů využívaných k podpoře zotavení lidí s vážným duševním onemocněním.Je možné s ní pracovat jak s jednotlivci, tak sítí či skupinami (například s rodinným systémem, s týmem pracovníků).

Video s anglickými titulky přibližující metodu YUCEL je dostupné na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=HgR2FpcEn70
Návod, jak změnit titulky na české můžete prostudovat zde https://www.youtube.com/watch?v=1u6CgDTpDJc


Kurz účastníkům přinese
Účastníci si osvojí vizi metody YUCEL a budou schopni ji aplikovat ve své praxi. To znamená, že si osvojí základní komunikační a praktické dovednosti v práci s dřevěnými bloky při zachování postoje angažovaného, ale dočasného podpůrného pracovníka, zaměřeného na vlastní silné stránky a odolnost jednotlivce a systému.
Základní kurz je určen pro účastníky, kteří mají dostatečné předchozí vzdělání a pracovní zkušenosti, aby po prvních 2 výukových dnech byli schopni aplikovat Yucelovu metodu v praxi. Závěrečný den kurzu po časovém odstupu má za cíl vzájemně sdílet první zkušenosti s metodou Yucel v praxi, diskutovat možné překážky, otázky a možnosti pro další využívání metody v praxi.

Osvědčení
Účastníci získají certifikát o absolvování základního tréninku v metodě YUCEL. Na základě získání certifikátu jsou účastníci zařazeni do seznamu certifikovaných pracovníků v metodě Yucel a mají oprávnění ji používat ve své praxi.
 Přihlásit na kurz