Aktivní účast Centra na 3rd European Congress on Assertive OutreachZástupci Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví se zúčastnili bohatého programu mezinárodní konference Third European Congress on Assertive Outreach v Oslu v termínu od 24. - 26. června.
Účast na konferenci byla financovaná z Norských fondů, proto se jí mohli zúčastnit dva odborní garatni projektu

"Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu"  a dva budoucí peer poradci. Na konferenci představili poster pojednávající o dosavadních úspěšných v peer programech Centra pro rozvoj péče od duševní zdraví a navázali kontakty s profesionály i peer specialisty.