Flexibilní škola zotavení

Realizace: 08/2023 – 10/2025
Financováno z OP Zaměstnanost plus.

EU-FINANCOVANO-Barevne-2.png
 Spolupracující organizacespirala-modra.png

 spirala-modra.pngLidé ve Flexibilní škole zotavení 

Odborná garantka lektorského týmu: Jana Pluhaříková Pomajzlová
Odborný garant pro komunikaci s cílovou skupinou: Juraj Marendiak
Odborný garant na práci s osobní zkušeností: Zdeněk Císař
Metodička projektu: Petra Kubinová
Manažerka a koordinátorka projektu: Lenka Březinová

 spirala-modra.pngZáměr projektu

Záměrem projektu „Flexibilní škola zotavení“ (FŠZ) je vytvořit a otestovat inovativní řešení služby Škola zotavení.
Škola zotavení je program vzdělávání a osobního růstu určený především dospělým lidem s duševním onemocněním, jejich blízkým a profesionálům ze služeb péče o duševní zdraví. Nabízí portfolio kurzů a workshopů, které učí dovednosti a rozvíjejí kompetence pro zotavení z duševní nemoci. Ke klíčovým principům školy zotavení patří koprodukce. Zjednodušeně lze koprodukci vysvětlit jako „o nás, pro nás, s námi“.
Nenahrazuje klasické vzdělávání ve veřejném školství, ani psychiatrické a sociální služby. Je jejich vhodným doplněním, které dává klientům služeb příležitost vykročit mimo systém psychiatrické péče. Blízkým lidem s duševním onemocněním a pracovníkům služeb pak nabízí příležitost a prostor věnovat se své osobní pohodě a růstu.
Koncept škol zotavení má kořeny v USA v devadesátých letech minulého století. V roce 2000 vzniklo Recovery Education Center v Arizoně. První školu zotavení založily Rachel Perkins a Julie Repper ve Velké Británii v roce 2009. Dnes funguje více než 100 škol zotavení ve 20 zemích na celém světě a jejich počet rychle narůstá. Jedná se o moderní, expandující způsob podpory lidí s duševním onemocněním, jejich blízkých a profesního růstu pracovníků služeb péče o duševní zdraví.

 spirala-modra.pngCesta k projektu

V roce 2016 založilo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví první školu zotavení v ČR. Aktivity nesoucí prvky a principy školy zotavení jsme ale realizovali od roku 2013, kdy jsme etablovali profesi peer lektor.
V roce 2021 vznikla publikace Škola zotavení jako louka plná života, která její fungování blíže popisuje.
Loni jsme se rozhodli, že bychom chtěli Školu zotavení přiblížit více těm, kterým je určená. Rozhodli jsme se proto zavést nový koncept, který jsme nazvali Flexibilní Škola zotavení. 
Na základě dotazníkového šetření a rozhovorů se studenty, zájemci o studium a s lektory jsme redefinovali koncepci školy zotavení. Inspirací nám byl FACT model péče o lidi s duševním onemocněním (Flexible Assertive Community Treatment). Vzali jsme si z něj především myšlenku intenzivního napojení na potřeby klientů v různých fázích zotavení a schopnost na ně flexibilně reagovat.
Pro Flexibilní školu zotavení je klíčový kontinuální proces proaktivní komunikace se studenty a dalšími lidmi, či organizacemi. Cílem této komunikace je zjišťování potřeb studentů a ověřování, zda nabídka/aktivita školy zotavení skutečně reflektovala jejich potřeby.

 spirala-modra.pngKomu je projekt určený

Jak už bylo zmíněno, klíčovým principem školy zotavení je koprodukce. Koprodukce je jakousi červenou nití, která je vetkaná do kurzů a jejich dalších aktivit.
V duchu koprodukce je tedy projekt určený lidem, kteří se zotavují z potíží spojených s duševní nemocí, jejich blízkým a pracovníkům služeb péče o duševní zdraví. Tito lidé jsou do aktivit projektu zapojení na několika úrovních. A to jako:

 • Studenti školy zotavení
 • Členové lektorského a realizačního týmu projektu – interního, i externího
 • Pracovníci a kolegové ze spolupracujících organizací (Green Doors, z.ú.; Bona, o.p.s.; Sympathea, o.p.s.) 

 spirala-modra.pngJaké má cíle?

Hlavním cílem projektu je vytvoření Flexibilní školy zotavení (FŠZ), která pružně reaguje na měnící se potřeby lidí, kterým je určena. V širším smyslu je pak cílem vytvoření programu, který bude věrný principům školy zotavení jako praxi založené na důkazech a zároveň vysoce funkční v kontextu České republiky.
Pilotní realizace FŠZ se zúčastní minimálně 180 fyzických osob, z nichž 75 % bude hodnotit kurzy jako přínosné pro jejich osobní a profesní růst. 85 % týmu FŠZ se bude cítit být součástí týmu školy a aktivně se bude zapojovat do jejího dalšího směřování. 

 spirala-modra.pngCo se bude v projektu dít?

Projekt má tyto aktivity:

 • Flexibilní tým

Cílem aktivity je sestavit tým FŠZ, který je tvořený minimálně 15 fyzickými osobami (odborný garant lektorského týmu, odborný garant komunikace s cílovou skupinou, odborný garant na práci s vlastní zkušeností, metodik FŠZ, metodici spolupracujících organizací, interní a externí lektorský tým).
Tým FŠZ projde dvěma fázemi vzdělávání potřebnými pro správné fungování ŠZ a pro požadovanou flexibilitu týmu. Celkem bude tým podpořen 108 hodinami vzdělávání.

 • Portfolio kurzů/víkendových setkání

Výstupem této aktivity je portfolio kurzů a víkendových setkání přizpůsobené lektorským obsazením, obsahem, místem a délkou konání měnícím se potřebám cílové skupiny FŠZ. Portfolio je zpracováno včetně lektorských manuálů, učebních plánů a učebních materiálů.

 • Strategické partnerství

Prvním výstupem aktivity je funkční strategické partnerství s 1 spolupracující organizací sdružující rodinné příslušníky a 2 organizacemi, které poskytují zdravotní/sociální služby. Druhým výstupem je nastavená jednotná vizuální identita a komunikační strategie se studenty FŠZ napříč všemi spolupracujícími organizacemi.

 • Pilotní realizace Flexibilní školy zotavení

Cílem je ověřit fungování FŠZ v praxi. Během pilotní realizace FŠZ se uskuteční celkem 360 hodin výuky dle nového portfolia rozdělené na 240 hodin prezenční a 120 hodin online výuky a 3 víkendová setkání.

 • Evaluace

Evaluace projektu si klade za cíl odpovědět na následující evaluační otázky:

 1. Do jaké míry Škola zotavení skutečně reaguje na měnící se potřeby studentů a lektorů?
 2. Jaké jsou hlavní přínosy, popř. krátkodobé dopady Školy zotavení pro studenty?
 3. Jaká jsou hlavní ponaučení a doporučení pro případné návazné projekty?
V únoru 2024 byla zpracována evaluátorkou projektu - Hanou Bendovou, MA Úvodní evaluační zpráva. Ke stažení ZDE.

 spirala-modra.pngKontakt

Metodička projektu: Petra Kubinová (kubinova@cmhcd.cz)
Manažerka a koordinátorka projektu: Lenka Březinová (brezinova@cmhcd.cz)