Pozvánka na přednášky prof. Davida Cromptona



Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky prof. Davida Cromptona, australského výzkumníka a nositele inovativních přístupů v péči o duševně nemocné. První přednáška se uskuteční v NUDZ v Klecanech dne 8. března, druhá dne 9. března na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2. Přednášky jsou v angličtině se zajištěným simultánním překladem.
Vstup zdarma.

Registrace je možná na e-mailu dana.chrtkova@nudz.cz (pro přednášku v NUDZ) a vzin@cmhcd.cz (pro přednášku na Psychiatrické klinice).

Více informací v příložené pozvánce.