Pracovní den pro CDZ: První zkušenosti z praxePracovní den pro CDZ: První zkušenosti z praxe
Dne 10. října 2019 proběhne v Brně jednodenní pracovní seminář, který bude zaměřen na výměnu zkušeností souvisejících s konkrétní klinickou a sociální prací v Centrech duševního zdraví (CDZ). Více informací a možnost přihlášení k pasivní i aktivní účasti lze nalézt na samostatných webových stránkách akce: http://pracovnidencdz.socialnipsychiatrie.cz/page