Zpráva o přínosu zapojení peer konzultantůNabízíme k zajímavé četbě Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů - evaluační zprávu z projektu Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultantů.

Najdete v ní výstupy z řízených diskuzí s peer konzultanty zapojenými do projektu a zástupci týmů, ve kterých působili, zprávu z kvalitativního výzkumu založenou na sedmi hloubkových rozhovorech s klienty peer konzultantů doplněnou o rešerši poznatků z tuzemského a zahraničního výzkumu, shrnutí zkušeností ze supervizí a kvantitativní vyhodnocení projektu. Zahrnutím velkého množství různých zdrojů, pohledů a technik, jsme získali poměrně ucelený obraz o průběhu a výsledcích projektu, který ve zprávě předkládáme.

Zpráva ve formátu PDF