Umíme se domluvit

Plný název projektu:

Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněnímObsahem projektu je vytvoření, akreditace a pilotní ověření kurzu určeného sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti pro jednání s lidmi s duševním onemocněním tak, aby mohli účinněji intervenovat v zájmu sociálního začleňování těchto lidí.
Kurz bude zaměřen na specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním s ohledem na projevy nemoci, jejich potřeby, principy péče o tyto osoby: koncept úzdravy, zpřístupnění služeb, multidisciplinarita a zvládání kritických situací. Ústředním tématem kurzu bude komunikace.
Vzdělání bude poskytnuto sociálním pracovníkům (pracovníci OSPOD, přidělování příspěvků na péči, opatrovníci, kurátoři) obvodů Statutárního města Ostrava a obcí Karlovarského kraje, kteří o kurz projevili zájem na základě zjišťování předběžného zájmu - 14 Karlovy Vary, 58 Ostrava. Celkem bude realizováno 5 šestnáctihodinových kurzů, v nichž bude podpořeno minimálně 72 osob.
Lektorský tým kurzu se bude vždy skládat z lektora-profesionála a lektora s vlastní zkušeností. Jedinečná zkušenost peer lektorů se promítne do přípravy obsahu kurzu a způsobu výuky a kurz bude více názorný a lépe uchopitelný pro praxi absolventů kurzu. Zapojení peer lektorů přispěje ke změně vnímání možností uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce a destigmatizaci. Lektorský tým projde šestihodinovým školením týkajícím se specifik pracovních pozic sociálních pracovníků státní správy a samosprávy ve vztahu k osobám s duševním onemocněním.
Vzdělávací potřeby cílové skupiny potvrzují i zkušenosti žadatele s vydáním příručky "Umíme se domluvit, aneb co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě i jinde. Rady a doporučení pro zlepšení komunikace". O příručku byl mezi pracovníky úřadů mimořádný zájem.
Ke kurzu vznikne výukový materiál, který budou pracovníci používat ve své praxi jako základní metodické vodítko pro práci s lidmi s duševním onemocněním a který budou moci využít také jejich kolegové.

Období realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015
Kontaktní osoba: Petra Kubinová, projektová manažerka, kubinova@cmhcd.cz, +420 774 393 704