Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné (2012 – 2014)

Cílem projektu je zapojení pracovníků s vlastní zkušeností s duševní poruchou – tzv. peer konzultantů (dále jen PK) - do systému péče o duševně nemocné, které povede k podpoře zaměstnávání duševně nemocných a zkvalitnění samotného systému péče. Zároveň projekt poukáže na to, kdo jsou PK, a vzbudí zájem poskytovatelů péče o osoby s duševním onemocněním o zapojení PK do svých pracovních týmů. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obsah