Lektoři

Dana Čechová Dana Čechová
Mgr. Dana Čechová vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK. V letech 2008 - 2010 pracovala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Od roku 2010 působí na Psychiatrické a psychosomatické klinice ESET jako psycholog a psychoterapeut.
Více informací
Marek Fiala Marek Fiala
Mgr. Marek Fiala je sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se zabývalo resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením Fokus Mladá Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí chráněného bydlení a projektový manažer. Od června 2009 pracuje ve sdružení Péče o duševní zdraví jako vedoucí terénního týmu v Jičíně.
Více informací
Lenka Flášarová Lenka Flášarová
Ing. Lenka Flášarová je absolventkou VŠE Praha a postgraduálního kurzu v oboru statistika. Diagnóza bipolární poruchy ji dovedla k tomu, aby opustila kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Posledních 8 let pracuje v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako organizační vedoucí a socioterapeutka. Je autorkou či spoluautorkou několika knih a projektů. V roce 2014 prošla výcvikem pro peer lektory. Naplňuje ji především možnost předat prostřednictvím výuky své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí a je přesvědčena, že uzdravení je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl. 
Více informací
Zuzana Foitová Zuzana Foitová
MUDr. Zuzana Foitová má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a preventivním programům. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. Angažuje se v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na odborných konferencích a publikuje popularizační texty.
Více informací
Martin Fojtíček Martin Fojtíček
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček (1971) vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec, sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Stál u vzniku několika sociálních firem. Zajímá ho oboustranná sociální rehabilitace, filosofická analýza náboženského jazyka a další věci. Je ženatý a má dva syny.
Více informací
Zdeněk Heřt Zdeněk Heřt

Ing. Zdeněk Heřt vystudoval VŠE v Praze, nedostatečně se zasloužil o rozvoj ekonomie a v současnosti pracuje od roku 2015 jako peer konzultant v BONA o.p.s. Miluje přírodu, procházky, tvorbu ze dřeva včetně hudebních nástrojů a recipročně si užívá masáží.

Více informací
Jaroslav Hodboď Jaroslav Hodboď
Jaroslav Hodboď pracuje od roku 1999 v o.s. FOKUS- Mladá Boleslav. Ve sdružení prošel většinou poskytovaných služeb. Od roku 2007 pracoval v case managementovém týmu, který od roku 2008 vedl. V současné době pracuje pro Fokus v Karlovarském kraji na pozici oblastního ředitele. Spíše než formální vzdělání ho ovlivnili kolegové, supervizoři a klienti, se kterými se za dobu své práce setkal. Jeho způsob myšlení ovlivnili hlavně Jan Stuchlík, Jiří Libra, Václava Probstová, Bohumila Baštecká a další. V současné době se rád věnuje tématům, které se týkají práce s rodinami a řízení case managementových týmů.
Více informací
Barbora Hrdličková Barbora Hrdličková
Mgr. Barbora Hrdličková je psychoterapeutka a klinická psycholožka. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). V současnosti pracuje ve Fokusu Praha. Vede individuální, párovou i rodinnou terapii s klienty.
Více informací
Michal Kašpar Michal Kašpar
Bc. Michal Kašpar (42) je peer lektor se zkušeností s přednášením témat zvládání duševní nemoci, zotavení - recovery, stigmatizace. Vyzkoušel více řemesel: novinář, kameraman, barman, učitel francouzštiny. Oklikou se dostal zpět k povolání, které vystudoval - novinařině. Dnes působí jako reportér v televizním Studiu 27 Fokusu Praha. Ve volném čase rád zpívá hraje amatérsky divadlo a chodí na procházky se psem. Přednášení je pro něj příležitostí setkávat se s odborníky a konfrontovat své zkušenosti s názory lidí s praxe.
Více informací
Vladimíra Křížová Vladimíra Křížová
Mgr. Vladimíra Křížová vystudovala sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni. Po úspěšném zotavení se z dlouhodobých psychických obtíží prošla vzdělávacím kurzem v rámci projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné. Nyní pracuje v plzeňské organizaci Ledovec, kde nabízí individuální peer rozhovory klientům a vede několik klientských skupin v rámci služby sociální rehabilitace.
Více informací
Petr Nevšímal Petr Nevšímal
MUDr. Petr Nevšímal je psychiatr a psychoterapeut. Od počátku své praxe se věnuje rozvoji preventivních a léčebných programů pro drogově závislé. V letech 1997- 2007 byl vedoucím terapeutické komunity Magdaléna, od roku 2008 je ředitelem Magdaléna, o.p.s. Zároveň působí jako terapeut a supervizor. Jako editor a spoluautor publikoval dvě knihy: Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj a Terapeutická komunita pro drogově závislé II. Česká praxe.
Více informací
Michaela Nosková Michaela Nosková
Bc. Michaela Nosková vystudovala obor Sociální pedagogika na HTF UK. Od roku 2008 pracuje v o.s. Green Doors a věnuje se práci s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. V současnosti vede program Začleňování na trh práce, předtím pracovala několik let jako pracovní terapeutka v tréninkové kavárně Klub V.kolona v Psychiatrické léčebně Bohnice. Baví jí osvěta a boření mýtů o duševním zdraví.
Více informací
Jana Nováčková Jana Nováčková
Ing. Jana Nováčková je lektor, kouč, terapeut a poradce pro pozůstalé. Půvab lektorské činnosti vidí v tom, když účastníci kurzu získají inspiraci ke své další práci a také k prohloubení životní spokojenosti. S CRPDZ spolupracuje od roku 2013. Studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě, absolvovala psychoterapeutický výcvik systému SUR, výcviku koučů ACE Excellence společnosti Coaching Systems a další kurzy (Bioenergetická cvičení, Práce s tělem, Princip stínu, Smrt a doprovázení, aj.). V lektorské činnosti také využívá dlouholetých zkušeností z oblasti komerčních nadnárodních společností.
Více informací
Ondřej Pěč Ondřej Pěč
MUDr. Ondřej Pěč je psychiatr a psychoterapeut. Od roku 1994 pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od roku 1995 jako předseda sdružení ESET-HELP.
Více informací
Jana Pěčová Jana Pěčová
Mgr. Jana Pěčová vystudovala sociálně právní akademii v Ostravě a psychologii na Filozofické fakultě UK. Od roku 1993 pracovala jako sociální pracovnice ve zdravotnických zařízeních i v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako psycholožka na oddělení ochranných léčeb v Psychiatrické léčebně Kosmonosy.
Více informací
Petr Příhoda Petr Příhoda
MUDr. Petr Příhoda vystudoval 1.lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.
Více informací
Pavel Říčan Pavel Říčan
Mgr. Pavel Říčan vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. V letech 1996 - 2014 působil ve FOKUSu Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí střediska, odborný ředitel a vedoucí rehabilitace. Od května 2014 je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických konceptů s praxí.
Více informací
Michaela Růžičková Michaela Růžičková
Bc. Michaela Růžičková vystudovala sociální práci. Od roku 2001 pracuje ve Fokusu Vysočina jako sociální pracovnice a posledních 11 let zároveň jako vedoucí komunitního týmu ve středisku Hlinsko. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů zaměřených na zapojování lidí s vlastní zkušeností do péče o duševní zdraví a na komunikaci s lidmi s duševním onemocněním a rovněž se aktivně účastní přednášek a besed na konferencích či v rámci osvětových aktivit. Podílela se rovněž na několika rozvojových projektech v oblasti vzdělávání a komunitní péče o lidi s duševním onemocněním.
Více informací
Petr Šípek Petr Šípek
Petr Šípek – sociální pracovník. Narodil se 7. 6. 1977 ve Strakonicích. Vystudoval Gymnázium Strakonice a Sociálně právní akademii v Prachaticích, absolvoval sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR/KUŠ.V letech 2001 – 2009 pracoval jako streetworker a case manager v neziskových organizacích se zaměřením na prevenci a léčbu drogových závislostí. Od roku 2009 do roku 2015 působil v neziskové organizaci BONA, o.p.s., v sociální službě Podpora samostatného bydlení jako terapeut a vedoucí služby, pracoval s lidmi s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Od roku 2016 působí jako sociální a vedoucí pracovník ve službě Sociální rehabilitace Tolerance v Charitě Kaplice, která se věnuje práci s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Je zapojený jako lektor v kurzech a aktivitách v oblasti duálních diagnóz a začleňování peer konzultantů.
Více informací
Ondřej Skála Ondřej Skála
Mgr. Ondřej Skála vystudoval etnologii na Filosofické fakultě UK. Od roku 1996 se věnuje práci s lidmi s duševní nemocí. V současnosti působí jako regionální ředitel Fokusu Praha a vede kurzy zaměřené na práci s emocemi. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu odborných kurzů v oblasti psychoterapie a krizové intervence v Čechách i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje meditaci. Dva roky byl buddhistickým mnichem na Srí Lance. Rád hledá nové úhly pohledu na to, co prožíváme.
Více informací
Jiří Štefl Jiří Štefl
Jiří Štefl působil 5 let - nejdříve jako klient, pak jako zaměstnanec - v Hipocentru na Karlovarsku, které nabízí hipoterapii pro lidi se všemi druhy postižení. Absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách, roční stáž v rámci projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné a několik dalších kurzů zaměřených na práci s lidmi s duševním onemocněním. Nyní pracuje jako peer konzultant ve Fokusu Mladá Boleslav na pobočkách terénních týmů Nymburk a Kolín.
Více informací
Magdaléna Štochlová Magdaléna Štochlová
Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS. dlouhodobě pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Nejprve v sociálních službách (BONA, o.p.s. - aktuálně na pozici metodik, intervizor) a ve zdravotnictví (PN Bohnice), následně v soukromé psychoterapeutické praxi. Poskytuje supervizi v pomáhajících profesích.
Více informací
Jan Stuchlík Jan Stuchlík
MUDr. Jan Stuchlík je psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací dlouhodobě duševně nemocných ve Fokusu Mladá Boleslav. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case-management v ČR. Od roku 1995 se jako konzultant CRPDZ účastnil řady projektů zaměřených na problematiku práv duševně nemocných a na vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné.
Více informací
Petr Šturma Petr Šturma
Petr Šturma, DiS. vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do Občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění a kde působí doposud. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, nyní zastává funkci vedoucího tohoto týmu.
Více informací
Tomáš Vaněk Tomáš Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk pracuje od roku 2012 jako novinář ve spolku Dobré místo, kde se od roku 2015 také podílí na vedení literární dílny. Po dokončení studia literární vědy nemohl najít odpovídající zaměstnání, v roce 2011 onemocněl schizofrenií. Peer lektorem se stal především proto, aby mohl svou zkušenost přeměnit v něco hodnotného, co i jemu samotnému bude pomáhat na cestě k zotavení. Mimo přednášení se věnuje i výtvarné tvorbě a přímo se účastní projektu Studia 27, které má za cíl vytvářet destigmatizační žurnalistiku.
 
Více informací
Martina Venglářová Martina Venglářová
PhDr. Martina Venglářová je lektorka a supervizorka s dlouholetou praxí v oblasti psychiatrie a psychoterapie se zaměřením na oběti trestných činů. V oblasti poradenství se zaměřuje na problémy v mezilidských vztazích, zejména partnerských. Věnuje se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat. V současné době má soukromou poradenskou praxi.
Více informací
Jana Votípková Jana Votípková
Mgr. Jana Votípková vystudovala Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. Od roku 2010 pracuje s lidmi s duševním onemocněním v O. s. Green Doors jako pracovní a příjmová terapeutka. Velmi ji baví přímá práce s klienty.
Více informací
Barbora Wenigová Barbora Wenigová
Mgr. Barbora Wenigová je klinická psycholožka a rodinná psychoterapeutka. V letech 1993 až 2004 pracovala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov převážně s lidmi s psychotickými poruchami a jejich rodinami. Od roku 2005 nastupuje jako ředitelka do Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Nadále se věnuje i práci s pacienty v rámci soukromé praxe.
Více informací
Agáta Zajíčková Agáta Zajíčková
Mgr. Agáta Zajíčková vystudovala pedagogiku volného času na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Nyní pracuje jako peer konzultantka ve Fokusu České Budějovice. Ráda se setkává s ostatními peer pracovníky. Práce s lidmi s duševním onemocněním a jejich podpora pro ni znamená cestu k sebepoznání a také jeden z velmi důležitých společenských úkolů.
Více informací