Lektoři

Jan Beneš Jan Beneš
MUDr. Jan Beneš vystudoval 2.LF UK a následně od r. 2011 do r. 2017 pracoval jako psychiatr v PNB. Od r. 2012 absolvuje výcvik v Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR. Specializační vzdělávání v oboru psychiatrie zakončil zkouškou v roce 2016, v závěrečné práci se zabýval možnostmi implementace recovery principů do systémů péče o duševní zdraví. Od r. 2016 spolupracuje s terénním týmem Fokusu Mladá Boleslav a se vznikem CDZ Mladá Boleslav v r. 2019 se stal jeho hlavním psychiatrem. V r. 2018 se pro MZČR účastnil projektu Deinstitucionalizace, v rámci jedné z klíčových aktivit vykonával odbornou činnost týkající se hodnocení kvality psychiatrických nemocnic podle toolkitu WHO. Od r. 2018 se účastní dalšího reformního projektu pro MZČR Podpora nových služeb v péči o adiktologické pacienty – tvorba Multidisciplinárního týmu pro adiktologii (AMT).
Více informací
Barbora Blažková Barbora Blažková
Barbora Blažková vystudovala gymnázium. Vysokoškolská studia již nedokončila, kvůli propuknutí psychotického onemocnění. Našla ale uplatnění jinde. Prošla kurzy pro peer konzultanty a od roku 2017 tuto pozici zastává v nymburském týmu Fokusu Mladá Boleslav. Je to její první pracovní zkušenost a je pro ni velmi cenná. Ve volném čase hlavně skautuje nebo se věnuje svým šiperkám. 
Více informací
Dana Čechová Dana Čechová
Mgr. Dana Čechová vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK. V letech 2008 - 2010 pracovala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Od roku 2010 působí na Psychiatrické a psychosomatické klinice ESET jako psycholog a psychoterapeut.
Více informací
Marek Fiala Marek Fiala
Mgr. Marek Fiala je sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se zabývalo resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením Fokus Mladá Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí chráněného bydlení a projektový manažer. Od června 2009 pracuje ve sdružení Péče o duševní zdraví jako vedoucí terénního týmu v Jičíně.
Více informací
Lenka Flášarová Lenka Flášarová
Ing. Lenka Flášarová je absolventkou VŠE Praha a postgraduálního kurzu v oboru statistika. Diagnóza bipolární poruchy ji dovedla k tomu, aby opustila kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Posledních 8 let pracuje v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako organizační vedoucí a socioterapeutka. Je autorkou či spoluautorkou několika knih a projektů. V roce 2014 prošla výcvikem pro peer lektory. Naplňuje ji především možnost předat prostřednictvím výuky své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí a je přesvědčena, že uzdravení je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl. 
Více informací
Zuzana Foitová Zuzana Foitová

MUDr. Zuzana Foitová má více než 30 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii, v minulosti i práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Věnuje se také rodinám lidí s duševními problémy a preventivním programům. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání v této oblasti. Angažuje se v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Odborně ji v současnosti nejvíce zajímá téma zotavení z duševní nemoci (recovery), nejvíc osvěžení a naděje čerpá ze spolupráce s peer-pracovníky, tedy odborníky, kteří jako členové multiprofesních týmů využívají osobní zkušenost se zotavením k podpoře druhých. Přednáší na odborných konferencích a publikuje popularizační texty.

Více informací
Martin Fojtíček Martin Fojtíček
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček (1971) vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec, sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Stál u vzniku několika sociálních firem. Zajímá ho oboustranná sociální rehabilitace, filosofická analýza náboženského jazyka a další věci. Je ženatý a má dva syny.
Více informací
Jaroslav Hodboď Jaroslav Hodboď
Jaroslav Hodboď pracuje od roku 1999 v o.s. FOKUS- Mladá Boleslav. Ve sdružení prošel většinou poskytovaných služeb. Od roku 2007 pracoval v case managementovém týmu, který od roku 2008 vedl. V současné době pracuje pro Fokus v Karlovarském kraji na pozici oblastního ředitele. Spíše než formální vzdělání ho ovlivnili kolegové, supervizoři a klienti, se kterými se za dobu své práce setkal. Jeho způsob myšlení ovlivnili hlavně Jan Stuchlík, Jiří Libra, Václava Probstová, Bohumila Baštecká a další. V současné době se rád věnuje tématům, které se týkají práce s rodinami a řízení case managementových týmů.
Více informací
Barbora Hrdličková Barbora Hrdličková
Mgr. Barbora Hrdličková je psychoterapeutka a klinická psycholožka. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). V současnosti pracuje ve Fokusu Praha. Vede individuální, párovou i rodinnou terapii s klienty.
Více informací
Michal Kašpar Michal Kašpar
Bc. Michal Kašpar (42) je peer lektor se zkušeností s přednášením témat zvládání duševní nemoci, zotavení - recovery, stigmatizace. Vyzkoušel více řemesel: novinář, kameraman, barman, učitel francouzštiny. Oklikou se dostal zpět k povolání, které vystudoval - novinařině. Dnes působí jako reportér v televizním Studiu 27 Fokusu Praha. Ve volném čase rád zpívá hraje amatérsky divadlo a chodí na procházky se psem. Přednášení je pro něj příležitostí setkávat se s odborníky a konfrontovat své zkušenosti s názory lidí s praxe.
Více informací
Vladimíra Křížová Vladimíra Křížová
Mgr. Vladimíra Křížová vystudovala sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni. Po úspěšném zotavení se z dlouhodobých psychických obtíží prošla vzdělávacím kurzem v rámci projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné. Nyní pracuje v plzeňské organizaci Ledovec, kde nabízí individuální peer rozhovory klientům a vede několik klientských skupin v rámci služby sociální rehabilitace.
Více informací
Juraj Marendiak Juraj Marendiak
Mgr. Juraj Marendiak vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2006).
Do roku 2011 pracoval v neziskovej organizácii DSS-MOST ako vedúci denného rehabilitačného strediska a koordinátor projektov (chránená kaviareň, zariadenie podporovaného bývania a sociálna poradňa) pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením.
V období 2011-2018 pracoval na Odbore sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja a venoval sa rozvoju siete sociálnych služieb a metodickému vedeniu zariadení sociálnych služieb.
Od roku 2019 pracuje ako konzultant pre transformačné tímy zariadení sociálnych služieb zapojených do procesu deinštitucionalizácie a facilituje stretnutia svojpomocných podporných skupín No Big Drama.
Je manželom, otcom dvoch detí a členom svorky ich psa.
Více informací
Jana Nováčková Jana Nováčková
Ing. Jana Nováčková je lektor, kouč, terapeut a poradce pro pozůstalé. Půvab lektorské činnosti vidí v tom, když účastníci kurzu získají inspiraci ke své další práci a také k prohloubení životní spokojenosti. S CRPDZ spolupracuje od roku 2013. Studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě, absolvovala psychoterapeutický výcvik systému SUR, výcviku koučů ACE Excellence společnosti Coaching Systems a další kurzy (Bioenergetická cvičení, Práce s tělem, Princip stínu, Smrt a doprovázení, aj.). V lektorské činnosti také využívá dlouholetých zkušeností z oblasti komerčních nadnárodních společností.
Více informací
Ondřej Pěč Ondřej Pěč
MUDr. Ondřej Pěč je psychiatr a psychoterapeut. Od roku 1994 pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od roku 1995 jako předseda sdružení ESET-HELP.
Více informací
Jana Pěčová Jana Pěčová
Mgr. Jana Pěčová vystudovala sociálně právní akademii v Ostravě a psychologii na Filozofické fakultě UK. Od roku 1993 pracovala jako sociální pracovnice ve zdravotnických zařízeních i v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako psycholožka na oddělení ochranných léčeb v Psychiatrické léčebně Kosmonosy.
Více informací
Věra Pinkasová Věra Pinkasová

Mgr. Věra Pinkasová pracuje od roku 2007 jako vedoucí střediska Chrudim v organizaci Péče o duševní zdraví. Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové, absolvovala psychodynamicky orientovaný výcvik. Dříve pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně v Chrudimi. Aktivně se podílí na projektu Zapojení peer konzultantů a peer pečovatelů do péče o duševně nemocné.

Více informací
Jana Pluhaříková Pomajzlová Jana Pluhaříková Pomajzlová
Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová vystudovala obor Ergoterapie na 1. LF UK (2000) a obor "Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích" na Fakultě humanitních studií UK (2011).
Od roku 2000 se věnuje ergoterapii a psychosociální rehabilitaci v oblasti péče o duševní zdraví. Působila v Green Doors z.ú. (2000-2017) v různých pozicích, jako ergoterapeutka, vedoucí tréninkové kavárny "Klub v Jelení", vedoucí rehabilitace odborných programů, externí konzultant a lektor.
Absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, což významně ovlivnilo její praxi. Od roku 2005 působí jako supervizorka, lektorka, od roku 2016 jako certifikovaný trenér Modelu CARe (CARe Europe Academy). Spolupracuje s 1. LF UK jako vedoucí diplomových prací a externí lektor v rámci bakalářského a magisterského studia oboru Ergoterapie.
V současné době působí jako lektor, supervizor a konzultant v oblasti péče o duševní zdraví. Je coach a co-trenér v mezinárodním výcviku Train the Trainer Model CARe. Těší jí vzájemné propojívání různých skupin lidí, je koordinátorem Platformy CARe ČR a koordinátorem odborné skupiny ergoterapeutů v oblasti péče o duševní zdraví ČAE.
 
Aktuálně žije tématem rozvoje na zotavení orientované praxe a zaváděním Modelu CARe do zdravotnických a sociálních služeb. Je vdaná a raduje se ze tří dětí a psa. Jejím dlouholetým zájmem je práce s tělem a bojové umění Aikido.
 
Více informací
Petr Příhoda Petr Příhoda
MUDr. Petr Příhoda vystudoval 1.lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.
Více informací
Pavel Říčan Pavel Říčan
Mgr. Pavel Říčan vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. V letech 1996 - 2014 působil ve FOKUSu Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí střediska, odborný ředitel a vedoucí rehabilitace. Od května 2014 je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických konceptů s praxí.
Více informací
Michaela Růžičková Michaela Růžičková

Bc. Michaela Růžičková vystudovala sociální práci. Od roku 2001 pracovala ve Fokusu Vysočina jako sociální pracovnice, vedoucí komunitního týmu ve středisku Hlinsko. Od prosince 2017 se podílí na transformaci Domova na hradě Rychmburk na organizaci poskytující pobytové služby komunitního typu, nově Domov Na cestě.

Více informací
Pavlína Růžičková Pavlína Růžičková
Pavlína Růžičková, DiS. dokončíla v roce 1998 studium na střední zdravotnické škole, obor všeobecná sestra. Tomuto oboru se věnovala řadu let. Pracovala jako sestra na kardiologii a antiarytmické jednotce Nemocnice na Homolce. V roce 2005 jí osud nasměroval do organizace Fokus Mladá Boleslav, kde pracuje dodnes. Práce s lidmi s duševním onemocněním jí dává větší smysl. Přístup v péči o dlouhodobě duševně nemocné pod vedením  MUDr. Jana Stuchlíka a Jardy Hodbodě jí zásadně ovlivnil. V roce 2010 vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole Mills a mohla  pokračovat na pozici case managera terénního týmu organizace Fokus. Aktuálně pracuje jako psychiatrická sestra v CDZ Mladá Boleslav. 

 

Více informací
Michal Šalplachta Michal Šalplachta
Michal se narodil v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Za své osobní poslání považuje zlepšit duševní zdraví v ČR. Věnuje se psychoterapii, tréninkům zvládání stresu, na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, mindfulness meditaci, dovednostem zvládání života, péči zaměřené na člověka, celostnímu přístupu ke zdraví, life-styl koučinku ke zvládání stresu, psychosociální rehabilitaci a podpoře zotavení z duševního onemocnění.  Od roku 1998 pracuje v oblasti sociálních služeb se zaměřením na osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2008 provádí také vzdělávání a supervizi v oblasti sociálních služeb. V roce 2018 založil vlastní organizaci Kliniku zvládání stresu s.r.o. V současné době spolupracuje taktéž na projektu vzniku Centra duševního zdraví (CDZ) v Uherském Hradišti.
Více informací
Petr Šípek Petr Šípek
Petr Šípek – sociální pracovník. Narodil se 7. 6. 1977 ve Strakonicích. Vystudoval Gymnázium Strakonice a Sociálně právní akademii v Prachaticích, absolvoval sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR/KUŠ.V letech 2001 – 2009 pracoval jako streetworker a case manager v neziskových organizacích se zaměřením na prevenci a léčbu drogových závislostí. Od roku 2009 do roku 2015 působil v neziskové organizaci BONA, o.p.s., v sociální službě Podpora samostatného bydlení jako terapeut a vedoucí služby, pracoval s lidmi s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Od roku 2016 působí jako sociální a vedoucí pracovník ve službě Sociální rehabilitace Tolerance v Charitě Kaplice, která se věnuje práci s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Je zapojený jako lektor v kurzech a aktivitách v oblasti duálních diagnóz a začleňování peer konzultantů.
Více informací
Ondřej Skála Ondřej Skála
Mgr. Ondřej Skála vystudoval etnologii na Filosofické fakultě UK. Od roku 1996 se věnuje práci s lidmi s duševní nemocí. V současnosti působí jako regionální ředitel Fokusu Praha a vede kurzy zaměřené na práci s emocemi. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu odborných kurzů v oblasti psychoterapie a krizové intervence v Čechách i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje meditaci. Dva roky byl buddhistickým mnichem na Srí Lance. Rád hledá nové úhly pohledu na to, co prožíváme.
Více informací
Lenka Škvorová Lenka Škvorová

Mgr. Lenka Škvorová vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, má uznánu odbornou způsobilost adiktolog, psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a různé další výcviky a kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace, adiktologie a krizové intervence.

10 let se věnovala terapii osob se závislostí na návykových látkách, od r. 2013 pracuje ve Fokusu Praha, kde byla zodpovědná za služby v oblasti bydlení, nyní je vedoucí sociální části týmu CDZ pro Prahu 8. Věnuje se stále též přímé práci s lidmi s vážnými duševními potížemi a nově se podílí na organizaci skupin Hearing Voices v Praze. 

Zajímá se o holistické přístupy k práci s lidmi a rodinami, za základ považuje zaměření na silné stránky a zdroje, opravdovost, partnerský, neexpertní, na míru šitý přístup a víru v možné posuny. Důležitá jsou pro ni existenciální témata a věří v tzv. paradoxní teorii změny.

Má manžela, syna a psa, baví ji výlety, momenty setkání, kolo, knížky, hory, pohádky, verše a písničky.

Více informací
Světlana Soldánová Světlana Soldánová

Světlana Soldánová patří k prvním peer konzultantům vyškoleným v naší republice. Dva roky pracovala jako peer konzultant v sociální organizaci působící na Jesenicku, nyní už čtvrtým rokem pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako peer terapeutka na odděleních následné péče. Zde působí také jako koordinátor bohnických peer konzultantů. V práci s klienty/pacienty se zaměřuje zejména na tvorbu Osobních plánů zotavení. Jejími silnými stránkami jsou empatie, skromnost, vytrvalost a trpělivost.

Více informací
Petra Štechrová Petra Štechrová
Diplomovaná psychiatrická sestra. Začala pracovat v roce 2006 na oddělení následné péče PN Bohnice, později na ambulanci Psychiatrického centra Praha. Po mateřské dovolené v roce 2014 nastoupila do Komunitního týmu Ústřední vojenské nemocnice v Praze, ze kterého se v dubnu roku 2019 společně s Fokus - Břevnov stalo  Centrum duševního zdraví pro Prahu 6. V tomto centru vede zdravotní část týmu. V práci s klienty považuje za nejdůležitější přirozenost, upřímnost.
 
Více informací
Jiří Štefl Jiří Štefl
Jiří Štefl působil 5 let - nejdříve jako klient, pak jako zaměstnanec - v Hipocentru na Karlovarsku, které nabízí hipoterapii pro lidi se všemi druhy postižení. Absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách, roční stáž v rámci projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné a několik dalších kurzů zaměřených na práci s lidmi s duševním onemocněním. Nyní pracuje jako peer konzultant ve Fokusu Mladá Boleslav na pobočkách terénních týmů Nymburk a Kolín.
Více informací
Magdaléna Štochlová Magdaléna Štochlová
Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS. dlouhodobě pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Léta pracovala v sociálních službách (BONA, o.p.s.) a také ve zdravotnictví (PNB). Klientům se věnuje v soukromé psychoterapeutické praxi. Poskytuje supervizi v pomáhajících profesích.
Více informací
Jan Stuchlík Jan Stuchlík
MUDr. Jan Stuchlík je psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací dlouhodobě duševně nemocných ve Fokusu Mladá Boleslav. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case-management v ČR. Od roku 1995 se jako konzultant CRPDZ účastnil řady projektů zaměřených na problematiku práv duševně nemocných a na vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné.
Více informací
Petr Šturma Petr Šturma
Petr Šturma, DiS. vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, následně jako jeho vedoucí a posléze i jako vedoucí týmu CDZ. Od roku 2020 se věnuje poradenské a lektorské činnosti a také roli manažera, ovšem již mimo oblast péče o duševní zdraví.
Více informací
Kateřina Szabová Kateřina Szabová
Kateřina Szabová pracuje v organizaci Fokus Mladá Boleslav od roku 2015 na pozici IPS specialisty, která obnáší zaměstnávání lidí se závažným duševním onemocněním. Téhož roku absolvovala kurz pro práci životního kouče, ze kterého dodnes čerpá ve svém současném zaměstnání. Z vlastní zkušenosti ví, že práce hraje významnou roli v životě každého z nás. To, jak se v ní cítíme a nakolik naplňujeme svůj potenciál, ovlivňuje naše prožívání (radost a štěstí) i v ostatních oblastech života. Téma zaměstnávání tak vnímá jako jedno z klíčových v práci s lidmi s duševním onemocněním na jejich cestě za kvalitnějším životem. Největší radostí je pak pro ní pozorovat, jak se životy těchto lidí, kteří se na pracovním trhu uplatní, pozitivně proměňují. Ve volných chvílích se věnuje výtvarnému umění a józe.
Více informací
Lenka Turková Lenka Turková
Dr. Lenka Turková je klinický psycholog, psychoterapeut a má 30 let praxe v oblasti péče o duševní zdraví. Je absolventem několika dlouhodobých terapeutických výcviků, nejvíce je však v souladu s těmi, které ladí s konceptem zotavení. Při práci s lidmi s vážnějším duševním onemocněním považuje za důležité principy otevřenost, transparentnost a vlastní autenticitu. Má zkušenosti jak v oblasti zdravotnické (praxe klinického psychologa), tak i sociání (je spoluzakladatelkou a odbornou garantkou organizace Zahrada2000). Léta usiluje o propojování těchto dvou oblastí a podporu spolupráce napříč obory. Je také supervizorkou (ČIS), věnuje se vedení dlouholetých výcviků (Otevřený dialog, Výcvik v integrativní psychoterapii) a lektorování mnoha kratších kurzů. Je vdaná, má 4 děti a žije v krásné přírodě jesenických hor.
 
Více informací
Tomáš Vaněk Tomáš Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk pracuje od roku 2012 jako novinář ve spolku Dobré místo, kde se od roku 2015 také podílí na vedení literární dílny. Po dokončení studia literární vědy nemohl najít odpovídající zaměstnání, v roce 2011 onemocněl schizofrenií. Peer lektorem se stal především proto, aby mohl svou zkušenost přeměnit v něco hodnotného, co i jemu samotnému bude pomáhat na cestě k zotavení. Mimo přednášení se věnuje i výtvarné tvorbě a přímo se účastní projektu Studia 27, které má za cíl vytvářet destigmatizační žurnalistiku.
 
Více informací
Martina Venglářová Martina Venglářová
PhDr. Martina Venglářová je lektorka a supervizorka s dlouholetou praxí v oblasti psychiatrie a psychoterapie se zaměřením na oběti trestných činů. V oblasti poradenství se zaměřuje na problémy v mezilidských vztazích, zejména partnerských. Věnuje se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat. V současné době má soukromou poradenskou praxi.
Více informací
Barbora Vráželová Barbora Vráželová
V oblastí duševního zdraví začínala jako klient služby Fokus Ml. Boleslav s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Po systematické práci na sobě začala pracovat jako peer konzultant v multidisciplinárním týmu ve službě Fokus Ml. Boleslav a nyní pracuje čtvrtým rokem jako peer konzultantka ve Fokusu Ml. Boleslav, od 1.7. 2019 i v CDZ Mladá Boleslav. Je součástí transformačního týmu pro Deinstitucionalizaci v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a soustavně se vzdělává v oblasti zotavení a v oborech pro duševní zdraví, jako člověk s vlastní zkušeností s duševní nemocí.
Více informací
Agáta Zajíčková Agáta Zajíčková
Mgr. Agáta Zajíčková vystudovala pedagogiku volného času na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Nyní pracuje jako peer konzultantka ve Fokusu České Budějovice. Ráda se setkává s ostatními peer pracovníky. Práce s lidmi s duševním onemocněním a jejich podpora pro ni znamená cestu k sebepoznání a také jeden z velmi důležitých společenských úkolů.
Více informací