Úvod > Vzdělávací institut

Vzdělávací institut

Termíny kurzů 2016

Na základě předběžného mapování zájmu ze strany organizací i jednotlivců v současné době připravujeme plán kurzů na období 09-12/2016. Termíny podzimních kurzů začneme postupně zveřejňovat již na konci měsíce května. I nadále platí, že si můžete vybírat z celé naší nabídky – pokud máte o některý z kurzů zájem a není k němu ještě vypsán termín nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře zde, anebo e-mailem.

Nové kurzy v nabídce VZIN

V roce 2016 nově zařazujeme do nabídky Vzdělávacího institutu akreditovaný kurz Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta, který je primárně určen pro pracovníky státní správy a samosprávy a je zaměřen na rozšíření jejich znalostí pro práci s duševně nemocnými klienty. 
Dále zařazujeme jako otevřený jednodenní kurz Jak připravit týmy sociálních služeb na zapojení peer konzultanta. Kurz je určen týmům, které o vytvoření pozice peer konzultanta teprve uvažují, ale i těm, které již takového pracovníka mají a přejí si stávající spolupráci zlepšit a získat nové poznatky a zkušenosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována pochopení odlišností role peer konzultanta od rolí ostatních pracovníků a vymezení hranic při současném zapojení PK jako integrální součásti týmu.
Týmům působícím v oblasti služeb pro lidi s duševním onemocněním je určen i další nově zařazený kurz s názvem Role peer konzultanta v týmu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním, který je 6denní a je určen peer konzultantům, kteří již v týmech pracují. Tento kurz má prohloubit znalosti a dovednosti peer pracovníků a posílit je v jejich stávající roli.
Jedním z velkých přínosů všech tří výše uvedených kurzů je, že jsou do výuky vedle lektorů-profesionálů zapojeni i lektoři a konzultanti s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 
Požádali jsme o akreditaci tréninku v metodě CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation), která je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. Kurz s názvem Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci v současné době realizujeme jako pilotní projekt pro pracovníky psychiatrických nemocnic z celé ČR. Po získání akreditace jej nabídneme i jako otevřený, případně na klíč pro organizace, které chtějí v této metodě vyškoli větší počet svých pracovníků.

Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.


Platforma CAReKontaktní osoby:

Barbora Holá
hola@cmhcd.cz,
tel.: 775 555 517

Martina Vavřinková
vavrinkova@cmhcd.cz,
tel.: 775 555 516

Kontaktovat nás můžete také na:
vzin@cmhcd.cz