Vzdělávací institut

Termíny kurzů 2017

V sekci aktuální kurzy najdete kompletní nabídku vzdělávacích kurzů plánovaných na období 09-12/2017.  
​Při plánování kurzů jsme vycházeli z průběžného zájmu jednotlivců i organizací o konkrétní témata, proto zatím nebudou vypsány všechny kurzy, které máme v nabídce. I tak ovšem stále platí, že můžete vybírat z celé naší nabídky. Pokud tedy máte o některý z kurzů zájem a není k němu ještě vypsán termín nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nové kurzy v nabídce VZIN

V druhé polovině loňského roku jsme naši nabídku rozšířili o akreditovaný kurz Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitacizaměřený na seznámení s metodou CARe a jejím využitím v praxi. Metoda CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation) je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. Více o metodě CARe najdete také v části našich webových stránek věnovaných platformě CARe ČR.

Nově je v roce 2017 v nabídce zařazen kurz Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry. Jeho cílem je odborná příprava psychiatrických sester na práci v oblasti komunitní péče, tedy v přirozeném prostředí pacienta a případě usnadnění přechodu psychiatrických sester pracujících v oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní. Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví jako certifikovaný kurz.

Plánujeme v letošním roce obohacení naší nabídky vzdělávacích kurzů ještě o další nová témata. V tuto chvíli pracujeme na jejich přípravě a akreditaci. Budeme vás průběžně informovat. Rádi bychom vám některé z nich nabídli již na podzim letošního roku.   


Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.