Vzdělávací institut

Novinka v nabídce našich vzdělávacích kurzů: Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním

… V ČR si ročně vezme život na 1500 lidí, což představuje čtyři ztracené životy denně. Některé studie udávají, že až u 90 % dokonaných sebevražd je možné identifikovat nějaké duševní onemocnění.

Proto je více než potřebné, aby se i pracovníci sociálních a zdravotních služeb pracující s ohroženou cílovou skupinou klientů dozvěděli více o tom, jak s tímto citlivým tématem nakládat, jak včas rozpoznat případné riziko a co v takových situacích dělat. Odpovědi na tyto otázky nabízí dvoudenní vzdělávací kurz s názvem Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním.
Je věnován tématu sebevraždy a sebepoškozování u osob se závažným duševním onemocněním. Je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotním sestrám i dalšímu zdravotnickému personálu. Kurzem vás provedou lektoři s dlouholetými pracovními zkušenostmi s danou problematikou i cílovou skupinou (lékař, sociální pracovník).
Naučíte se, jak pracovat s klientem ohroženým sebevraždou a sebepoškozováním – krizová intervence, týmová práce s ohroženými klienty, mapování rizika a práce s ním. Naučíte se, jak reagovat na suicidum klienta ve vztahu k jeho rodině a blízkému okolí, ale i k týmu a k sobě samému – supervize, týmové sdílení a týmová pravidla, práce s rodinou pozůstalého, psychohygiena. Kurz nabízí i základní informace o právních předpisech souvisejících s problematikou suicidality.

Termíny kurzů 2019

Otevřené vzdělávací kurzy na první pololetí 2019 jsou již vypsány a postupně budeme doplňovat i termíny pro podzimní období. Najdete je v sekci aktuální kurzy. Rádi bychom vás pozvali dva z nich, které jsme loni zařadili do nabídky jako novinky, a to kurz Individual Placement and Support (IPS), který má za sebou již dva úspěšné běhy s velmi pozitivními ohlasy od účastníků a letos je plánován na červen, a kurz Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním, který se koná v květnu.
U kurzu Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace připravujeme aktualizaci a úpravy v náplni kurzu i v lektorském obsazení. V nové podobě jej vypíšeme buď ještě v závěru tohoto roku, anebo v roce příštím, až pro něj získáme novou akreditaci. Stejně tak u kurzu Role peer konzultanta v týmu služeb pro osoby s duševním onemocněním, který plánujeme rozdělit do několika kratších bloků a nabídneme vám jej po získání nové akreditace . Zájem o něj roste především mezi absolventy Základního kurzu, kteří už na pozici peer konzultanta nějakou dobu pracují a jejichž počet stále roste.

​Pokud máte zájem o kterýkoli kurz z celé naší nabídky, i když k němu zatím není vypsán termín, nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nabídka pro CDZ

Pro nově vznikající centra duševního zdraví nabízíme vzdělávání pracovníků uzpůsobené na míru  - vybrat si můžete buď z celé naší standardní nabídky akreditovaných kurzů, anebo se inspirovat v našem letáku (ke stažení zde), kde najdete i seznam doporučené literatury k této problematice. Všechny kurzy vám rádi zajistíme i na klíč přímo pro vaši organizaci s ohledem na vaše individuální potřeby.
 

Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.