Vzdělávací institut

Omluvte, prosím, některé nesrovnalosti na našich stránkách - například tabulku "Aktuální kurzy" vpravo na stránce, která žádné aktuální kurzy neobsahuje. Snažíme se nápravu dlouhodobě vyjednat s firmou, která stránky spravuje, a věříme, že se to v dohledné době nakonec podaří.

Termíny kurzů 2017

V sekci aktuální kurzy najdete již kompletní nabídku vzdělávacích kurzů plánovaných na období 09-12/2017. Nabídku si můžete stáhnout také v pdf v našem přehledném letáku. Ještě do léta (v květnu a červnu) proběhne Základní kurz pro peer konzultanty, o který je již tradičně velký zájem. Pokud by poptávka o tento kurz značně převyšovala kapacitu jednoho kurzu, budeme uvažovat o vypsání dalšího termínu na podzim či na přelomu roku.

​Při plánování kurzů jsme vycházeli z průběžného zájmu jednotlivců i organizací o konkrétní témata, proto zatím nebudou vypsány všechny kurzy, které máme v nabídce. I tak ovšem stále platí, že můžete vybírat z celé naší nabídky. Pokud tedy máte o některý z kurzů zájem a není k němu ještě vypsán termín nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nové kurzy v nabídce VZIN

V druhé polovině loňského roku jsme naši nabídku rozšířili o akreditovaný kurz Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitacizaměřený na seznámení s metodou CARe a jejím využitím v praxi. Metoda CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation) je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. Více o metodě CARe najdete také v části našich webových stránek věnovaných platformě CARe ČR.

I v letošním roce plánujeme obohacení naší naší nabídky vzdělávacích kurzů o nová témata. V tuto chvíli pracujeme na jejich přípravě a akreditaci. Budeme vás průběžně informovat. Rádi bychom vám některé z nich nabídli již na podzim letošního roku.   


Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.