Vzdělávací institut

Termíny kurzů 2017

V těchto dnech začínáme vypisovat termíny otevřených kurzů na období 09 - 12/2017. V sekci aktuální kurzy najdete již nyní první konkrétní termíny, případně informaci o tom, zda daný kurz v letošním roce plánujeme otevřít. Ještě do léta (v květnu a červnu) proběhne Základní kurz pro peer konzultanty, o který je již tradičně velký zájem. Pokud by poptávka o tento kurz značně převyšovala kapacitu jednoho kurzu, budeme uvažovat o vypsání dalšího termínu na podzim či na přelomu roku.

​Při plánování kurzů jsme vycházeli z průběžného zájmu jednotlivců i organizací o konkrétní témata, proto zatím nebudou vypsány všechny kurzy, které máme v nabídce. I tak ovšem stále platí, že můžete vybírat z celé naší nabídky. Pokud tedy máte o některý z kurzů zájem a není k němu ještě vypsán termín nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nové kurzy v nabídce VZIN

V roce 2016 jsme nově zařadili do nabídky Vzdělávacího institutu akreditovaný kurz Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta, který je primárně určen pro pracovníky státní správy a samosprávy a je zaměřen na rozšíření jejich znalostí o vlivu duševních onemocnění na chování a prožívání klienta a na osvojení nových metod zapojení klientů a dlouhodobé práce s nimi.
 
Dále jsme nabídku rozšířili o jednodenní kurz Jak připravit týmy na zapojení peer konzultanta. Kurz je určen týmům, které o vytvoření pozice peer konzultanta teprve uvažují, ale i těm, které již takového pracovníka mají a přejí si stávající spolupráci zlepšit a získat nové poznatky a zkušenosti. Zvláštní pozornost je přitom věnována pochopení odlišností role peer konzultanta od rolí ostatních pracovníků a vymezení hranic při současném zapojení peer konzultanta jako integrální součásti týmu.

Týmům působícím v oblasti služeb pro lidi s duševním onemocněním je určen i další nově zařazený kurz s názvem Role peer konzultanta v týmu služeb pro osoby s duševním onemocněním, který je 6denní a je určen peer konzultantům, kteří již v týmech pracují. Tento kurz má prohloubit znalosti a dovednosti peer pracovníků a posílit je v jejich stávající roli.

Jedním z velkých přínosů všech tří výše uvedených kurzů je, že jsou do výuky vedle lektorů-profesionálů zapojeni i lektoři a konzultanti s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 

Naši nabídku v tuto chvíli rovněž rozšiřujeme o nově akreditovaný kurz Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitacizaměřený na seznámení s metodou CARe a jejím využitím v praxi. Metoda CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation) je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. 
Více o metodě CARe najdete také v části našich webových stránek věnovaných platformě CARe ČR.

Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.