Vzdělávací institut

Termíny kurzů 2018

Většina otevřených vzdělávacích kurzů na rok 2018 je již vypsána i s příslušnými termíny a jsou ke zhlédnutí v sekci  aktuální kurzy. Základní kurz pro peer konzultanty je v říjnovém termínu již naplněn, další termín bude zveřejněn během září.
​Při plánování kurzů vycházíme z průběžného zájmu jednotlivců i organizací o konkrétní témata. Můžete proto vybírat z celé naší nabídky. Pokud máte o některý z kurzů zájem a není k němu ještě vypsán termín nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nové kurzy v nabídce VZIN

Aktuálně jsme získali akreditaci pro dva nové kurzy: IPS (Individual Placement and Support) - podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, který se věnuje problematice začleňování lidí s vážným duševním onemocněním na volný trh práce a jehož první běh se uskuteční již v červnu. Druhým novým kurzem v naší nabídce je Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním, na téma sebevražd a sebepoškozování u lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi. Na oba kurzy je možné se přihlašovat již nyní.

S velmi pozitivním ohlasem letos proběhl i nově zařazený kurz Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry. Jeho cílem je odborná příprava psychiatrických sester na práci v oblasti komunitní péče, tedy v přirozeném prostředí pacienta, a případě usnadnění přechodu psychiatrických sester pracujících v oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní. Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví jako certifikovaný kurz. 

Nově nabízíme možnost zajištění akreditace našich kurzů nejen u České asociace sester, ale také u České asociace ergoterapeutů. O zařazení do kreditního systému České asociace ergoterapeutů je možno zažádat pro kterýkoli z našich kurzů, které jsou právě vypsány. Žádat je ale třeba s předstihem - pokud si tedy přejete zajistit akreditaci kurzu, na který se hlásíte, dejte nám vědět nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem konání.

Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.