Vzdělávací institut

Novinka v nabídce našich vzdělávacích kurzů: Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním

… V ČR si ročně vezme život na 1500 lidí, což představuje čtyři ztracené životy denně. Některé studie udávají, že až u 90 % dokonaných sebevražd je možné identifikovat nějaké duševní onemocnění.

Proto je více než potřebné, aby se i pracovníci sociálních a zdravotních služeb pracující s ohroženou cílovou skupinou klientů dozvěděli více o tom, jak s tímto citlivým tématem nakládat, jak včas rozpoznat případné riziko a co v takových situacích dělat. Odpovědi na tyto otázky nabízí dvoudenní vzdělávací kurz s názvem Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním.
Je věnován tématu sebevraždy a sebepoškozování u osob se závažným duševním onemocněním. Je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotním sestrám i dalšímu zdravotnickému personálu. Kurzem vás provedou lektoři s dlouholetými pracovními zkušenostmi s danou problematikou i cílovou skupinou (lékař, sociální pracovník).
Naučíte se, jak pracovat s klientem ohroženým sebevraždou a sebepoškozováním – krizová intervence, týmová práce s ohroženými klienty, mapování rizika a práce s ním. Naučíte se, jak reagovat na suicidum klienta ve vztahu k jeho rodině a blízkému okolí, ale i k týmu a k sobě samému – supervize, týmové sdílení a týmová pravidla, práce s rodinou pozůstalého, psychohygiena. Kurz nabízí i základní informace o právních předpisech souvisejících s problematikou suicidality.

Termíny kurzů 2019

Vypsali jsme již prvních několik otevřených vzdělávacích kurzů na první pololetí 2019. Najdete je v sekci aktuální kurzy. Rádi bychom vás pozvali dva kurzy, které jsme loni zařadili do nabídky jako novinky, a to kurz Individual Placement and Support (IPS), který má za sebou již dva úspěšné běhy s velmi pozitivními ohlasy od účastníků a letos je plánován na červen, a kurz Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním, který se koná v květnu.
U kurzu Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace připravujeme aktualizaci a úpravy v náplni kurzu i v lektorském obsazení. V nové podobě jej vypíšeme buď ještě v závěru tohoto roku, anebo v roce příštím, až pro něj získáme novou akreditaci. 
Program kurzů pro podzimní období budeme doplňovat postupně na základě mapování zájmu ze strany organizací poskytovatelů péče. Vypsán je už další běh Základního kurzu pro peer konzultanty a určitě nebude chybět ani kurz Model CARe. Konkrétní termíny zveřejníme již brzy.
​Pokud máte zájem o kterýkoli kurz z celé naší nabídky, i když k němu zatím není vypsán termín, nebo víte, které kurzy byste vy, vaši kolegové či zaměstnanci v průběhu tohoto roku rádi absolvovali, dejte nám, prosím, vědět, buď přímo vyplněním přihláškového formuláře, anebo e-mailem.

Nabídka pro CDZ

Pro nově vznikající centra duševního zdraví nabízíme vzdělávání pracovníků uzpůsobené na míru  - vybrat si můžete buď z celé naší standardní nabídky akreditovaných kurzů, anebo se inspirovat v našem letáku (ke stažení zde), kde najdete i seznam doporučené literatury k této problematice. Všechny kurzy vám rádi zajistíme i na klíč přímo pro vaši organizaci s ohledem na vaše individuální potřeby.
 

Vzdělávací institut se v roce 2014 zúčastnil dobrovolného auditu akreditovaných vzdělávacích programů realizovaného Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s MPSV ČR. Podařilo se nám získat certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu, který je k nahlédnutí zde.