Úvod > Stopstigma

Stopstigma

V roce 2004 začal tříletý projekt Změna, který si dával za cíl měnit pohled veřejnosti na lidi s duševní poruchou. Na začátku byla vypracována celorepubliková studie, která potvrdila, že veřejnost považuje například lidi se schizofrenií za nebezpečné a nevyzpytatelné.  Zároveň podle výzkumu dvě třetiny populace žádaly, aby se více hovořilo o duševním zdraví, poruchách a jejich léčbě.

V rámci projektu se pořádaly různé akce: pravidelné tiskové konference, vydávání letáků, příruček oslovování známých lidí ze společenského a politického života (Pavel Kříž, Jaroslav Dušek, Cyril Höschl, Pavel Bém  atd.), akce  s politiky (konference v Senátu, vytvoření videokazety pro poslance atd.). Pro větší šíření informací o duševních poruchách byly vytvořeny webové stránky, které v roce 2005 provázely první z pravidelných podzimních kampaní v Praze. Ve stejném roce byla na stránkách otevřena poradna, kde odpovídá psychiatr a psycholog (a od roku 2010 sociální pracovník) na anonymní dotazy. 
 
V roce 2007 skončil projekt Změna, ale organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví se rozhodla, že bude pokračovat v provozu stránek a poradny, a dále bude pořádat kampaně a systematicky oslovovat  veřejnost pomocí médií a ve spolupráci s médii se věnovat tématu stigmatu a diskriminace.


 

Cesty k zotavení

Nová kniha exkluzivně k objednání jen u nás.

Přehled našich dalších publikací

Podpořit nás můžete také převodem na číslo účtu 2247602504/0600. Více o dalších možnostech podpory.

Děkujeme!