Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Lektoři: MUDr. Zuzana Foitová, Barbora BlažkováBc. Michal Kašpar, Mgr. Vladimíra Křížová, PhDr. Světlana SoldánováMUDr. Jan Stuchlík, Petr Šípek, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová, Mgr. Petr Vítek, Barbora Vráželová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Rozsah: 35 hodin / 45 min. (5 dní)
Časový rozvrh: dle aktuální pozvánky, viz níže
Cena: 7 800 Kč
Akreditace:
MPSV - pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu lze zajistit na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsané kurzy:
Pozvanka_PK-I_052021
Pozvanka_PK-I_092021

Pětidenní vzdělávací program připravuje absolventy na práci na pozici peer konzultanta (osoba vlastní zkušeností s duševním onemocněním pracující v rámci profesionálních týmů poskytovatelů služeb jako odborník na vlastní onemocnění). Absolventi získají cenné zkušenosti a kompetence potřebné pro zapojení do pracovních týmů v organizacích poskytujících péči osobám s duševním onemocněním. 
Odborným garantem kurzu je MUDr. Zuzana Foitová, součástí lektorského týmu jsou zkušení peer lektoři a konzultanti.

Kurz nabízí účastníkům rozvoj základních znalostí a dovedností pro práci na pozici peer konzultanta, ale není zárukou získání pracovního místa.

Předpokladem pro plnohodnotnou účast na vzdělávacím kurzu je vyrovnaný zdravotní stav.


Osnova kurzu:

(1. den) Koncept recovery (zotavení): Základní pojmy, význam konceptu v současné péči o duševní zdraví. Prezentace duševního onemocnění z pohledu zotavení. Metody práce s klientem, které využívají koncept zotavení. Koncept recovery a prezentace osobního příběhu. / (2. – 3. den) Práce s osobním příběhem: Prezentace osobního příběhu. Obsah a hranice v tvorbě a prezentaci osobního příběhu. / (4. den) Nácvik komunikace: Specifika komunikace peer konzultanta. Komunikace s klientem a jeho rodinou v odlišných situacích. Zásady komunikace v roli peer konzultanta. / (5. den) Práce v týmu: Význam multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné. Vyjednávání v týmu. Výhody týmové práce a podpora týmu. Minimalizace rizik v týmu při práci s klientem. Konflikt v týmu.

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci získají základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci na pozici peer konzultanta v týmu poskytovatele služeb pro osoby s duševním onemocněním. Seznámí s konceptem zotavení, jeho využitím v práci peer konzultanta i s různými metodami, které s konceptem zotavení pracují. Naučí, jak zpracovat svůj osobní příběh, který je základním nástrojem pro práci peer konzultanta, a jak ho prezentovat. Dále se seznámí se specifiky v komunikaci peer konzultanta s ohledem na jeho roli a získají základní dovednosti pro komunikaci s klientem s duševním onemocněním a jeho rodinou. Seznámí se rovněž s výhodami práce v multidisciplinárních týmech pro klienty a s výhodami týmové práce. Naučí se posuzovat kvalitu týmových rozhodnutí, využívat podporu týmu a řešit konfliktní situace v týmu.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a písemné zpracování osobního příběhu s ohledem na jeho využití v praxi na pozici peer konzultanta.Přihlásit na kurz