Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Lektoři: MUDr. Zuzana Foitová, Bc. Michal Kašpar, Mgr. Vladimíra Křížová, MUDr. Jan Stuchlík, Petr Šípek, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová , Barbora Vráželová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Rozsah: 35 hodin / 45 min. (5 dní)
Časový rozvrh: dle aktuální pozvánky, viz níže
Cena: 7 800 Kč
Akreditace:
MPSV - pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu lze zajistit na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsané kurzy:
Pozvanka_PK-I_082020
Pozvanka_PK-I_102020

Pětidenní vzdělávací program připravuje absolventy na práci na pozici peer konzultanta (osoba vlastní zkušeností s duševním onemocněním pracující v rámci profesionálních týmů poskytovatelů služeb jako odborník na vlastní onemocnění). Absolventi získají cenné zkušenosti a kompetence potřebné pro zapojení do pracovních týmů v organizacích poskytujících péči osobám s duševním onemocněním. 
Odborným garantem kurzu je MUDr. Zuzana Foitová, součástí lektorského týmu jsou zkušení peer lektoři a konzultanti.

Kurz nabízí účastníkům rozvoj základních znalostí a dovedností pro práci na pozici peer konzultanta, ale není zárukou získání pracovního místa.

Předpokladem pro plnohodnotnou účast na vzdělávacím kurzu je vyrovnaný zdravotní stav.


Osnova kurzu:

(1. den) Koncept recovery (zotavení): Základní pojmy, význam konceptu v současné péči o duševní zdraví. Prezentace duševního onemocnění z pohledu zotavení. Metody práce s klientem, které využívají koncept zotavení. Koncept recovery a prezentace osobního příběhu. / (2. – 3. den) Práce s osobním příběhem: Prezentace osobního příběhu. Obsah a hranice v tvorbě a prezentaci osobního příběhu. / (4. den) Nácvik komunikace: Specifika komunikace peer konzultanta. Komunikace s klientem a jeho rodinou v odlišných situacích. Zásady komunikace v roli peer konzultanta. / (5. den) Práce v týmu: Význam multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné. Vyjednávání v týmu. Výhody týmové práce a podpora týmu. Minimalizace rizik v týmu při práci s klientem. Konflikt v týmu.

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci získají základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci na pozici peer konzultanta v týmu poskytovatele služeb pro osoby s duševním onemocněním. Seznámí s konceptem zotavení, jeho využitím v práci peer konzultanta i s různými metodami, které s konceptem zotavení pracují. Naučí, jak zpracovat svůj osobní příběh, který je základním nástrojem pro práci peer konzultanta, a jak ho prezentovat. Dále se seznámí se specifiky v komunikaci peer konzultanta s ohledem na jeho roli a získají základní dovednosti pro komunikaci s klientem s duševním onemocněním a jeho rodinou. Seznámí se rovněž s výhodami práce v multidisciplinárních týmech pro klienty a s výhodami týmové práce. Naučí se posuzovat kvalitu týmových rozhodnutí, využívat podporu týmu a řešit konfliktní situace v týmu.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a písemné zpracování osobního příběhu s ohledem na jeho využití v praxi na pozici peer konzultanta.Přihlásit na kurz