KoKoKo: prezentace divadelní dílny Školy zotaveníV neděli 9. prosince se od 18.00 v Divadle Kámen představí účastníci divadelní dílny Školy zotavení. Můžete se těšit na Vítězslavu Čelikovskou, Terezu Saxlovou, Pavla Oulíka, Danu Pařízkovou, Ivanu Machovou, Kateřinu Daňkovou a Michala Kašpara. Můžete se těšit na KoKoKo.
Ko .. ko .. ko .. těžko je se vyjádřit. Vykoktáváme sdělení. Samo sdělované se proměňuje v čase a než je vysloveno, je třeba hledat nová slova.

KoKoKo jako citoslovce kvokání.

KoKoKo jako zkratka pro jednotlivé části představení.
Kosí zpěvy - tak jako ptáci chceme zpívat o tom, co nás těší.
Koláž - situací, oživlých fotografií.
Komix - možnost přenést se do světa fantazie, kde místo na papíře na jevišti živě skicujeme strukturu příběhu.