Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševního zdraví (2013 - 2014)


Obsahem projektu je výběr, vyškolení a zaměstnání osob s duševním onemocněním na pozici lektorů s vlastní zkušeností. V rámci projektu bude vybráno 10 osob s duševním onemocněním, kteří budou na pozici lektora s vlastní zkušeností vyškoleni formou 60hodinového kurzu lektorských dovedností.
Adepti na pozici lektora s vlastní zkušeností se budou v rámci své odborné přípravy podílet na tvorbě čtyř šestihodinových vzdělávacích modulů na témata: Zotavení; Destigmatizace; Zapojování uživatelů do hodnocení a plánování služeb, peer programy; Self management. Šest z úspěšných absolventů kurzu lektorských dovedností a odborné přípravy bude v rámci projektu zaměstnáno na pozici lektora s vlastní zkušeností, a to jak v rámci výběrových přednášek na vybraných pražských fakultách, tak v rámci vzdělávacích programů žadatele.

Obsah

Závěrečná informace