Deprese

Deprese je protipólem mánie - stojí na druhém konci změn nálady. Projevuje se skleslou náladou, snížením energie a aktivity. Zhoršuje se schopnost prožívat radost, zážitky se stávají méně příjemnými, neutrálními nebo dokonce vedou k prožitkům negativním. Dochází k poklesu zájmů a klesá schopnost soustředění. Nemocného unaví i drobná práce či námaha. Dochází k poklesu sebevědomí a sebedůvěry, cokoli se nepodaří, přičítá pacient vlastní neschopnosti, selhání. Dostavují se pocity viny, bezcennosti nebo neodůvodněné výčitky svědomí. Často se vyskytují myšlenky na sebepoškození až sebevraždu. Depresi doprovází též tzv. tělesné příznaky, mezi které počítáme poruchy spánku, sníženou chuť k jídlu, váhový úbytek, ztrátu sexuálního prožívání.

Okolí depresivního nemocného pozná podle smutného, unaveného a ztrápeného výrazu obličeje, chudé mimiky a gestikulace. Současně ve výrazu očí a v celém držení těla bývá patrná únava, skleslost, nejistota, ustrašenost nebo úzkostlivost. Depresivní jsou málomluvní, své myšlenky skrývají. Pocity nedostatečnosti vedou k vyhýbání se lidem. Chybí aktivita, ztratila se iniciativa a přichází rezignace. Každé, byť i malé rozhodnutí je nemožné, dříve zvládané úkoly překážky jsou nezdolatelné. Velmi časté bývá odkládání činnosti pod jakoukoliv záminkou následované sebevýčitkami.

Deprese - symptomy
Do psychiatrické ambulance se dostavil mladý muž, který si stěžoval na problémy se spánkem. Při podrobnějším rozhovoru bylo zjištěno, že kromě nespavosti ho ještě trápí nechuť cokoliv dělat, přestal chodit hrát s kamarády fotbal, přestal se zajímat o filmové novinky a také přestal udržovat kontakt s rodiči. Začal mít problémy se splněním zadaných úkolů do školy, nedokázal se na ně soustředit. Hrozilo mu, že bude muset opakovat ročník. Jen velmi neochotně uvádí i problémy s dívkou, se kterou se zná již tři roky, a do té doby neměli spolu zásadní konflikty. Začal si myslet, že není pro ni ten pravý, že ji jen omezuje. V této souvislosti sděluje i pro něj nepříjemně vnímanou nechuť k sexuální aktivitě.
Začal se cítit nejistý, stále přemýšlí, zda jeho snažení má nějakou cenu, či zda „se to řítí, kam chce“. K těmto všem problémům se navíc cítí stále unavený, jakoby „s vybitými baterkami“, spánek mu sílu nedodává. Chuť k jídlu nemá téměř žádnou, „jí, jen aby tělo přežilo“. Nejraději by celý den proležel v posteli, ale to má zase výčitky svědomí, že vůbec nic nedělá.
Občas si říkal, že takový život nemá žádnou cenu, hlavou mu sem tam „probleskla“ myšlenka na sebevraždu, ale velmi lehko „jí zahnal“ pocity zodpovědnosti k blízkým. Myslí si, že za jeho stav může asi špatná strava a špatný životní režim nebo že trpí nějakou dosud nerozpoznanou tělesnou chorobou. V této souvislosti již zkoušel dělat nějaká opatření, změnil jídelníček, začal užívat vitaminy, sprchuje se studenou vodou, snaží se tělesně cvičit. Nic však nepomáhá. Navštívil také praktického lékaře, který ho vyšetřil, ale nenalezl nic, co by jeho potíže vysvětlovalo. Pro jistotu byl ještě odeslán na různá vyšetření ke specialistům, ale ani u nich příčina nebyla objevena. Pacient byl vyslechnut psychiatrem, byla stanovena diagnóza deprese.

Podobně jako se mánie může vyskytnout ve své vážné formě s doprovodem psychotických příznaků, tak existuje i těžká deprese s psychotickými příznaky.