Poruchy příjmu potravy

Pod pojem porucha příjmu jídla popisujeme dva důležité a jasně vyhraněné syndromy: mentální anorexii a bulimii. Zařazujeme sem také méně specifické klinické poruchy, jako je nadměrné přejídání, pokud je sdruženo s psychickými poruchami (Zdroj: Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Praha, Psychiatrické centrum 1992. 282 s.)