Poradna

Psychiatr Psycholog Sociální pracovník
    Jste v krizi?

Od roku 2004 byla významnou součástí stránek www.stopstigma.cz internetová poradna, kde psychiatr a psycholog odpovídali na dotazy z oblasti duševního zdraví a nemoci. V roce 2010 byla poradna doplněna o sekci sociálního pracovníka. Největší změna ale nastala s rokem 2015, kdy se poradenský tým rozšířil o experty s vlastní zkušeností s duševní nepohodou – o peer poradce, kteří formulovali odpovědi ve spolupráci s garanty jednotlivých sekcí. Poradna pracovala až do začátku roku 2023 na multidisciplinárním principu; jejím cílem byla destigmatizace a odborně garantované poradenství v oblastí duševního zdraví a nemoci. Za dobu její existence bylo zodpovězeno téměř 4 000 dotazů.
 
V současné době je z důvodu nedostatku finančních zdrojů provoz poradny ukončen. V případě, že byste věděli o možnosti financování této unikátní formy poradenství, budeme rádi, když se nám ozvete.
 
Dotazy z let 2015–2023 a odpovědi na ně zůstanou na stránkách dále zveřejněny a je možné v nich vyhledávat odpovědi na vlastní otázky související s duševním zdravím a nemocí.
 
Tým poradců Stopstigma.cz
 

 

Vítejte na stránkách poradny Stopstigma (která byla v provozu v letech 2004-2023).

Jejím cílem byla destigmatizace a odborně garantované poradenství v oblastí duševního zdraví a nemoci. Bylo možné se zeptat psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka nebo peer poradců - lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí. 

Poradna byla anonymní, e-mail sloužil pouze pro zaslání odpovědi. Zároveň byly všechny dotazy a odpovědi na ně automaticky zobrazeny na těchto stránkách. Na Vaše dotazy jsme odpovídali zpravidla do 7 dnů.

Nejednalo se o krizovou službu, pokud hledáte naléhavou pomoc, použijte prosím některý z kontaktů zde.
 

Více informací o poradně.

Poradenský tým

MUDr. Petr Příhoda MUDr. Petr Příhoda Vystudoval 1. lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.
Celý tým poradny >>