Antipsychotika

Léky, které se v současnosti pro léčbu schizofrenie používají, obvykle spadají do dvou skupin:

 

 • Standardní antipsychotika
 • Nová antipsychotika (nazývaná také antipsychotika druhé generace nebo "atypická" antipsychotika)

   

  • Standardní antipsychotika

  První standardní antipsychotika byla do klinické praxe zavedena na začátku až v polovině padesátých let dvacátého století. Termín "standardní" (nebo "tradiční" či "klasická") antipsychotika je používán pro označení všech antipsychotických léků vyvinutých před zavedením clozapinu. Tato antipsychotika se dříve nazývala neuroleptika, kvůli jejich typickým vedlejším účinkům na extrapyramidální motorický systém, včetně dystonie, parkinsonizmu, diskineze a akatize.

  Tyto látky se ukázaly jako užitečné pro zmírnění, a někdy odstranění, pozitivních příznaků schizofrenie, jako jsou poruchy myšlení, halucinace a přeludy. Mohou také zmírňovat související příznaky, jako je agitace, vznětlivost a agresivita. Bohužel se zdá, že nejsou stejně účinné pro zmírňování negativních příznaků schizofrenie, jako je apatie, sociální stažení a ochuzení myšlenek. Pokud jsou tyto léky užívány trvale, mohou také snižovat riziko recidivy. Zavedení účinných antipsychotik umožnilo mnohem více léčit pacienty se schizofrenií v komunitě a vyhnout se opětovné hospitalizaci. Léčba antipsychotiky může také lidem se schizofrenií pomáhat lépe využívat psychosociální formy léčení.

  Běžná standardní (tradiční) antipsychotika *

  Benperidol Levomepromazine
  Bromperidol Oxypertine
  Butaperazine Penfluridol

  Chlorpromazine Perazine
  Chlorptothixene Periciazine
  Clopenthixol Perphenazine
  Clotiapine Pimozide

  Droperidol Pipamperone

  Fluanisone Promazine
  Flupentixol Promethazine
  Fluphenazine Sulpiride
  Fluspiriline Thioridazine

  Haloperidol

  * Názvy produktů sev jednotlivých zemích liší a pro tentýž lék může být v jedné zemi používán více než jeden název produktu.

  • Nová antipsychotika

  Zatímco v dřívějších letech se vývoj léčiv soustředil především na zmírňování pozitivních příznaků, jako jsou halucinace a přeludy, v poslední době výzkumní pracovníci pracují na vývoji antipsychotik s menším počtem vedlejších účinků a se zvýšenou účinností jak proti negativním, tak pozitivním příznakům - což jsou faktory, které pomáhají zlepšit kvalitu života a jsou v moderních léčebných a rehabilitačních postupech zásadní.

  Clozapin byl prvním vyvinutým antipsychotikem, které způsobovalo velmi málo extrapyramidálních nežádoucích účinků (EPS). Po clozapinu následovala řada dalších nových léků , které s ním tuto výhodu sdílejí. Termíny "nová" antipsychotika, antipsychotika druhé generace nebo "atypická" antipsychotika se používají pro označení této skupiny léků, přičemž se upřednostňuje označení "nová", protože atypičnost je obtížné vymezit. Podstatně menší tendence vyvolávat EPS je význačným rysem nových antipsychotik. Zdá se, že oproti tradičním antipsychotikům mají také výhodu v tom, že zlepšují negativní příznaky a vyvolávají menší nebo žádný významný nárůst hladiny prolaktinu.