Informace o poradně

Poradna odpovídá na otázky z oblasti duševního zdraví i nemoci, poskytuje informace a podporu tazatelům i veřejnosti. Vychází především z konceptu recovery - zotavení z duševního onemocnění a jejím cílem je především destigmatizovat problematiku duševního onemocnění.

V poradně odpovídají jak profesionálové péče o duševní zdraví, tak peer poradci. Tedy lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a se zotavením z ní. Více o poradenském týmu.

Přestože poskytujeme odborně garantované poradenství, poradna nenahrazuje přímý kontakt s odborníky, ani léčbu.

Provozovatel poradny má právo smazat vulgární, urážlivé nebo hanlivé dotazy. V případě, že se ve vloženém dotazu objeví celé jméno nebo údaje, podle kterých lze tazatele identifikovat, dotaz je anonymizován.

Poradna vychází z principů, které sestavil poradenský tým ve spolupráci s dalšími odborníky, které jsou vnímány jako závazné.
 

Principy internetové poradny Stopstigma

 1. DOSTUPNOST
  • Bezbariérový přístup k informacím.
  • Dotazy i odpovědi jsou zveřejňovány – mají z nich prospěch také ti, kteří přímo nevložili dotaz.
  • Vzhled, obsah i fungování poradny jsou přehledné, srozumitelné a strukturované.
 2. BEZPEČÍ
  • Zachování anonymity a důvěrnosti.
  • Čas na rozmyšlenou a na zpracování informací.
  • Přijetí, nehodnotící postoj.
  • „Vím, koho se ptám“ – jsou zveřejněny medailonky poradců.
 3. ODPOVĚDI
  • Pravdivost, přiměřenost a konkrétnost. Odpovědnost.
  • Odkazování na zdroje – například „myslím si to já“, „mám tuto zkušenost“, „od kamarádů, od jiných odborníků jsem slyšel“ apod.
  • Srozumitelnost v používaném jazyce a vysvětlení pojmů.
  • Autentičnost, ev. sdílení osobní zkušenosti (peer poradci).
  • Motivace, povzbuzení.
 4. MULTIDISCIPLINARITA
  • V týmu multidisciplinární poradny pracují profesionálové (psychiatr, psycholog, sociální pracovník) společně s peer poradci - lidmi s vlastní zkušeností s duševní nemocí.
 5. DESTIGMATIZACE
  • Lidé, které potkalo duševní onemocnění, jsou způsobilí a oprávnění pracovat na odborných pozicích – peer poradci.
  • Přiblížení oboru psychiatrie. Pomocí otevřenosti, vzájemného respektu a propojení odborného pohledu s osobní zkušeností se snažíme překonávat zažité stereotypy, stud, přidělování nálepek, zneschopňování a zbavování svobody a identity.
 6. HRANICE
  • Cílem je navázání kontaktu, poskytnutí podpory, pomoci a nasměrování, nikoli diagnostikování a léčba.
  • Nenahrazuje krizové služby.
  • Problematice závislostí a poruch příjmu potravy se věnují jiné služby. Jsou na ně zveřejněny kontakty.
  • Reklamu konkrétním lidem, organizacím a lékům dělá někdo jiný. Zmiňujeme-li jména a názvy, vždy s ohledem na prospěch tazatele a respektem k jeho svobodě volby – více možností.
  • Vycházíme z informací v textu dotazu. 

Kontakty


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Lublaňská 1730/21
120 00 Praha 2

+420 222 515 305

cmhcd@cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600
MONETA Money Bank, a.s.


IČ: 62936654
DIČ: CZ62936654


ČRA OPZ OPPPR Sprinx Bilatarál
© 2021 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, cmhcd@cmhcd.cz