blízký s psychiatrickým problémem

Dobrý den, u mého blízkého pozoruji tyto příznaky- neustálá sebediagnostika vlastního těla (zmínil už řadu nemocí, kterými údajně trpí: posttraumatický syndrom, roztroušená skleróza, poruchy stravování, atd.) - zhroucení se v případě banálního zánětu zubu- strach ze smrti - fascinace stravováním a dietami ( často náhlé změny ve stravování) - přerušeny styky s rodinou a naprosto negativní vnímání vlastní matky - pohyb na ose: jsem dokonalý s iq140 a všichni ostatní jsou idioti- jsem troska a ty mě musíš zachránit - lhaní - afekty jako např.roztržení občanky, odevzdání peněz bezdomovci - výrazná spavost nebo nespavost a aktivita/ únava - pracovní aktivita- několik měsíců témeř denně v práci, pak několik měsíců bez práce- existenční problémy - hysterické záchvaty - konzumace marihuany a alkoholu ve vyšší míře Prosím Vás, co s takovým člověkem? Jak se k němu chovat? Kam ho nasměrovat? Děkuji MM
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, pokud úzkostný, v náladě nestabilní člověk kompenzuje své výkyvy alkoholem a marihuanou, dostává se do bluného kruhu, nebo spíše do spirály, ve které problémy narůstají, ať již je to úzkost, sebepozorování, strach z nemocí, nebo nestálost v náladě. Často se na problematice výrazně podílí povahová stránka (osobnost) daného člověka. Ta bývá hluboce zakořeněna, vychází ze vztahových zkušeností, které s vyvíjí již od dětství a které pak určují, jaký si dotyčný vyvinul postoj sám k sobě a k druhým lidem. Takovému člověku bych taktně naznačil, že zachránit se může především on sám za pomoci odborné péče, v čemž ho mohu maximálně podpořit. Obnáší to vzdát se dosavadních "seberegulačních" aktivit jako je alkohol a marihuana, místo nich využít psychiatrické léčby podporou farmakoterapie, bude-li to třeba, a také zvážit dlouhodobou psychoterapii, která mu může dosavadní postoje změnit.
Avatar

Lenka

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, ptáte se co dělat s Vašim blízkým člověkem, který je, jak z popisu vyplývá, psychicky velmi nevyrovnaný a je zřejmé, že se s ním obtížně vychází. Není v mé kompetenci stanovovat případnou diagnózu, nicméně podle mého názoru mohou být popisované psychické potíže a labilita Vašeho blízkého také důsledkem toho, že se snaží řešit problémy pomocí návykových látek a dostává se tak do začarovaného kruhu. Alkohol či marihuana mu sice mohou na čas přinést úlevu, ale pak se jeho psychický stav může ještě více zhoršit. Myslím, že bez odborné pomoci a podpory to bude Váš blízký jen obtížně zvládat, jeho problémy se mohou i dále prohlubovat. Proto bych neváhala s vyhledáním vhodné odborné pomoci. Náš poradce profesionál Vám rozhodně navrhne adekvátní postup pro Vás i Vašeho blízkého. Moc držím palce a přeji hodně štěstí.


Zpět na seznam