Dědičnost psychických poruch a nemocí

Dobrý den , zajímalo by mne , nakolik jsou v rodině dědičné psychické poruchy jako schizofrenie nebo bipolární porucha. Premier Babiš uvedl, že tyto "problémy " mají jeho děti. Neměl by také pana Babiše vyšetřit odborník, psychiatr, jakými osobnostními poruchami trpí on ? Jeho voliči by to určitě měli vědět. Děkuji za váš čas.
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, duševní poruchy vykazují určitý genetický potenciál, nicméně na to, zda se projeví, má pravděpodobně také vliv řada dalších faktorů prostředí, mluvíme o tzv. multifaktoriálních příčinách duševních poruch. Předpokládáme, že ani člověk s velkou genetickou zátěží vůbec nemusí onemocnět duševní poruchou, pokud se mu podaří osvojit si efektivní strategie v oblasti zvládání stresu a s jejich pomocí projít krizovými obdobími v životě, které vývoj každého jedince přináší. Obecně, povinné vyšetřování kohokoli jen na základě faktu, že jeho příbuzní trpí duševní poruchou by bylo zásahem do jeho práv a pravděpodobně by to jen podpořilo stigmatizaci oboru psychiatrie.
Avatar

Agáta

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, dědičné jsou dispozice k duševnímu onemocnění, které se později může, či nemusí projevit, záleží na celé řadě faktorů. O duševním zdraví politicky činných lidí by se daly vést dlouhé diskuse. Pamatuji si na diskusi z jedné konference, jak to vypadalo, když se někteří ze slovenských psychiatrů pokusili vyjádřit k duševní kondici jednoho politika. Bylo jim řečeno, že lékař nesmí diagnostikovat " na dálku". Jakmile však lékař pacienta řádně vyšetří, je v tu chvíli vázán mlčenlivostí.


Zpět na seznam