nepříčetnost

jaké známky musí osoba vykazovat ,aby byla prohlášená nepříčetnou?Je nepříčetná, léčí -li se z deprese,ale je zcela stabilizovaná a žije normálním životem?Může policista prohlásit osobu z nepříčetnosti,když se léčí s depresí ,ale léky ji umožňují zcela normální život ?
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, k tomu, aby bylo možno konstatovat nepříčetnost či sníženou příčetnost, musí daná osoba podstoupit odborné vyšetření lékařem, soudním znalcem, který musí vyhotovit znalecký posudek, ve kterém vyšetření prokáže, že došlo ke ztrátě či snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností. Pouhá diagnóza není důvodem ke snížené příčetnosti, musí se uvažovat konkrétní situace a důvod,m policista nemůže nikomu přidělit stav nepříčetnosti.
Avatar

Vlasta

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, děkuji za Vaši otázku ohledně nepříčetnosti či příčetnosti. Pokud správně rozumím, osoba se léčí s depresí a díky lékům je stabilizovaná, což ji umožňuje vést normální život. Za všeobecných okolností je prima, že osoba může žít plnohodnotný život, kdy nemoc je „jen“ součástí a nijak zvlášť neovlivňuje běžný život. Ale policista z nějakého důvodu prohlásil tuto osobu za nepříčetnou. Dotaz je krátký a není bohužel jasno, za jaké situace se to stalo nebo co vedlo policistu, onu osobu prohlásit za nepříčetnou. Odpovědnost za nějaký čin (trestný čin) se posuzuje dle příčetnosti, respektive nepříčetnosti, podle trestního zákoníku, více by Vám mohl poradit odborník-jako právník, advokát. Dokazování nepříčetnosti se provádí znaleckým posudkem znalce z oboru psychiatrie. Přeji hodně štěstí.


Zpět na seznam