nahlížení do dokumentace při psychoterapii

Dobrý den, zajímá mě, jeslti jsou zápisy z psychoterapeutických sezení na úrovni zdravotnické dokumentace a jestli mám tedy právo do nich nahlížet nebo ne. A případně jaké předpisy toto upravují, pokud je to jinak než u normální zdravotnické dokumentace. Děkuji
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, odpověď na tuto otázku je komplikovanější – záleží i na tom, kdo přesně psychoterapii poskytuje a v jakém je to zařízení. Pro záznamy psychologa pracujícího ve zdravotnickém zařízení platí poněkud jiná pravidla, než u ostatních zdravotnických oborů. Poznámky z průběhu psychoterapie nejsou součástí zdravotní dokumentace – jsou vnímány jako pomocné poznámky psychoterapeuta o procesu psychoterapie, včetně různých (zatím neprověřených) hypotéz, které mohou být pro klienta zavádějící, matoucí či nesrozumitelné zvláště pokud není důkladně vzdělán v příslušném psychoterapeutickém přístupu. Zároveň však obvykle vzniká záznam o návštěvě do karty pacienta, která je především dokladem o tom, že byla péče poskytnuta. Přesná podoba záznamu se různí dle zařízení – obvykle jde o obecné označení tématu (např: „hovoří o konfliktech v primární rodině“), popisu aktuálního psychického stavu, někdy též dalšího plánu. Tedy: na nahlédnuti do psychoterapeutových poznámek nemáte nárok, na nahlédnutí do dokumentace v kartě ano. Při poskytování psychoterapie mimo zdravotnické zařízení se pak neřídí zákony o poskytování zdravotní péče, ale zákonem příslušného typu služby (např. sociální). V psychoterapii poskytované živnostníkem pak neexistuje povinnost vést o poskytnuté službě záznam – zápisy jsou pak všechny poznámkami terapeuta. (Zcela stranou pak nyní nechávám názor, že označení psychoterapie by se mělo používat jen pro psychoterapeutickou činnost v rámci zdravotnického zařízení.) Z toho všeho vyplývá, že nemáte právní nárok nahlédnutí poznámek vymáhat. Přemýšlím nad tím, co vás k dotazu vedlo. Obvykle bývá nejlepší o tomto přání, obavách či důvodech promluvit přímo s oním psychoterapeutem. Samotnému se mi několikrát stalo, že jsem od svého klienta podobnou otázku dostal, v následné diskusi jsme si pak důvody a obavy vyjasnili, což nám ve většině případů umožnilo pokračovat v další spolupráci. Ať se vám daří.
Avatar

Jana

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, záleží na psychoterapeutovi, kterého jste si vybral - u nás stále platí, že zdaleka ne všichni terapeuti jsou zdravotníci, tento zákon ještě nebyl přijat, pokud vím. Proto někteří pracují v tomto sektoru a pak se na ně vztahují pravidla pro zdravotnictví. Mnoho terapeutů nepracuje "na pojišťovnu", nemá s ní smlouvu a služby poskytují za přímou platbu a pravidla zdravotnictví pro ně neplatí. Ve větších psychoterapeutických zařízeních bývá terapie placená zdravotní pojišťovnou obvyklejší, ale i zde bývají kombinace (někdy si klient připlácí). Aspoň takovou mám zkušenost já.


Zpět na seznam