Podhonoceny nepravdivý lékařský posudek

Jak se bránit proti podhodnocenému lékařskému posudku, který je vadný a zmanipulovaný na základě zmaření lékařského posudku , došlo k špatnému rozhodnutí CSSZ o vzniku invalidity, předmětná diagnóza propukla mnohem dřív než uvedla posudkova lékařka, otázka zní , jak se domoct nápravy a jak je možné doplatit zpětnou invaliditu. Děkují za zpětnou vazbu s pozdravem hezkého dne Pavel M.
Avatar

Lenka Vaňková

Odpověď odborníka:
Dobrý den, pane Pavle. Na vyjádření, které jste dostal, bude uvedena lhůta, do které je možno se odvolat a zároveň poskytoval, ke kterému má odpověď jít. Vzor odvolání je možné si vyhledat na internetu, to byste musel doplnit o svůj názor. Také by bylo možné zavolat si do některé z bezplatných právních poraden (poskytují je neziskové organizace ve Vašem místě bydliště) a požádat je o pomoc s odvoláním. Jistě by by Vás mohli celým problémem provést. LV
Avatar

Vlaďka

Odpověď peer poradce:
Dobrý den. Nejsem sociální pracovník a nemám osobní zkušenost s podáváním žádosti o ID. Nicméně si myslím, že máte možnost svobodně volit si svého lékaře. Pokud s ním nejste spokojený a nedůvěřujete mu, pak by bylo na místě zvážit tuto variantu a najít si někoho jiného. Důvěra k lékaři je v oblasti psychiatrie naprosto klíčová nejen pro vypracování posudků, ale i pro samotnou léčbu. Já sama jsem si volila svého psychiatra právě na základě těchto kritérií. Přeji vám kladné vyřešení vašeho problému.


Zpět na seznam