Posudková komise

Vážený pane Šturmo, chtěla bych se Vás zeptat, jaký názor máte na posuzování invalidity lékařem, který není specialistou v oboru psychiatrie? Změnila jsem trvalé bydliště a zajímalo mne, jací lékaři budou nyní můj zdravotní stav zkoumat. Přijde mi to absurdní. Nepamatuji si přesné informace, utkvěli mi v paměti dva, a to internista a onkolog. Dříve jsem byla posuzována bývalou pediatričkou. Absolutně se v mé diagnóze neorientovala, cosi hledala v různých materiálech. Zprávu od mého psychiatra nikdy nedočetla až do konce...Před posudkovou komisi půjdu v průběhu června a vždy je to pro mne velmi stresující záležitost. Děkuji za Váš čas.
Avatar

Petr Sturma

Odpověď odborníka:
Dobrý den. Chápu, že to může působit divně, že Váš stav není zkoumán přímo psychiatrem, ale posudkoví lékaři Lékařské posudkové služby bývají zkušení lékaři a velmi často mají hned několik různých lékařských odborností. Zároveň posudkový lékař samozřejmě vychází ze zpráv, které dostane od Vašeho ošetřujícího lékaře, je tedy dobré s Vaším lékařem například mluvit o tom, co do posudku napsal. Posudkový lékař by se samozřejmě měl s Vaším spisem podrobně seznámit, což ale neznamená, že musí nutně všechny podklady číst přímo během Vaší přítomnosti před komisí. Na druhou stranu máte samozřejmě právo se s celou dokumentací seznámit a vyjádřit se k ní. Tedy například doplnit informace, které podle Vás ve zprávě chybí. Pokud pak máte dojem, že bylo ve Vašem případě rozhodnuto nesprávně, máte možnost se proti rozhodnutí odvolat. Odvoláváte se ale proti rozhodnutí ČSSZ, nikoliv proti lékařskému posudku, jako takovému. To, že je pro Vás posudková komise stresující záležitostí naprosto chápu. Nemohl by Vás někdo ke komisi doprovodit? Například někdo z rodiny, nebo někdo z některé pomáhající organizace? Myslím, že by to pro Vás pak mohlo být méně zatěžující. Přeji Vám, abyste situaci zvládla co nejvíc v klidu.
Avatar

Michal Kašpar

Odpověď peer poradce:
Vážená paní, všiml jsem si, že dotaz směřujete především na odborníka v sociální oblasti, pana Petra Šturmu. Ptáte se však na názor i peera, člověka s vlastní zkušeností s psychickým onemocněním. Nevím, jakou měl specializaci můj posudkový lékař v důchodové komisi. Musím říci, že jsem se nad tím zatím příliš mnoho nezamýšlel, ale zní mi logicky, že by měl mít člověk, který zkoumá naši invaliditu, dobrý přehled o našich potížích a diagnózách. Dovolím si poznámku, že má humorný podtext, když lékař při čtení zprávy od kolegy cosi hledá v manuálech. Přitom pro člověka, který žádá o přiznání důchodu, je to existenční záležitost a zároveň trauma. Celý život jsme vedeni k samostatnosti a k tomu nestěžovat si a zde musíme dát najevo, že potřebujeme pomoc. Může to být velmi nedůstojné a skličující. Přejme si od těchto lidí především empatii a partnerský přístup. Hodně zdaru u komise.


Zpět na seznam