Marek Fiala

Marek Fiala

Mgr. Marek Fiala je sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se zabývalo resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením Fokus Mladá Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí chráněného bydlení a projektový manažer. Pracoval ve sdružení Péče o duševní zdraví jako vedoucí terénního týmu v Jičíně, jako sociální pracovník a case manager v Centru duševního zdraví Mladá Boleslav a v současné době působí jako odborný ředitel v organizaci Péče o duševní zdraví, z.s.


Zpět na seznam