Petr Vítek

Petr Vítek

Petr vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje na doktorském studiu se zaměřením na psychotickou zkušenost, zotavení a trauma. Připravuje se na atestaci v oboru klinická psychologie.     
Psychoterapeutický výcvik včetně supervizní části absolvoval ve SLEA (existenciální analýza a logoterapie). Vzdělává se i v rámci dalších kurzů, mimo jiné v traumaterapii (PITT), práci s duální problematikou, práci s mladistvými, psychoterapii psychóz, motivačních rozhovorech, dvouletém manažerském sebezkušenostním výcviku a ve spoustě dalších kurzů v rámci sociální práce a terapie.
Pracovní zkušenosti získával v chráněném bydlení pro lidi se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz (přes 10 let, 3 roky manažerská pozice), v psychologické ambulanci (psychoterapie na pojišťovnu), vlastní praxi psychologického poradenství, jako školní psycholog a garant kurzů pro peer konzultanty (lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v CRPDZ.
Aktuálně se věnuje individuální a skupinové psychoterapii, psychologickému poradenství a tvorbě a lektorování kurzů pro CRPDZ.


Zpět na seznam