Case management v příbězích

Lektoři: Jaroslav Hodboď a Petr Šturma, DiS.
Rozsah: 22 hodin / 45 min. (3 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00 (1. a 2. den), 9.00 – 15.00 (3. den)

Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností pracovníka v roli case managera a na zprostředkování zkušeností v práci s klienty s duševním onemocněním.

Osnova kurzu:

  • Mapování a navazování vztahu s klientem s duševním onemocněním
  • Rehabilitační plánování
  • Spolupráce s rodinou klienta
  • Krizová intervence
  • Spolupráce s chronicky nemocným klientem, s klientem s duální diagnózou a s klientem s poruchou osobnosti
  • Týmová spolupráce na případu klienta s duševním onemocněním
  • Jak se pozná úspěšná spolupráce s klientem
  • Nástroje, které má case managementový tým k dispozici

 

Kurz účastníkům přinese:

Absolventi budou z kurzu vybaveni praktickými dovednostmi v práci s osobami s duševním onemocněním pomocí metody case managementu. Konkrétně se jedná o následující dovednosti: asertivní kontaktování osob s duševním onemocněním a mapování jejich potřeb a sociální situace, vypracování rehabilitačního plánu, spolupráce s rodinou osob s duševním onemocněním, krizová intervence, práce s klientem s chronickým duševním onemocněním, s duální diagnózou a s poruchou osobnosti, týmové vedení případu klienta a práce s nástroji, které má case manager k dispozici. Absolventi budou kompetentní používat metodu case managementu v práci s osobami s těžkým duševním onemocněním.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a 80 % správně zodpovězených otázek v závěrečném testu.Přihlásit na kurz