„Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.“
Mahátma Gándhí

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, která již 20 let usiluje o destigmatizaci a rozvoj komunitních služeb, podílí se na reformě péče o duševně nemocné a realizuje inovativní projekty s partnery v zahraničí i v ČR. Více o naší činnosti zde.
 

Aktuality

01.12.2016 Příspěvky Centra do odborného programu 34. Konference sociální psychiatrie
V posledních listopadových dnech proběhla v Táboře 34. Konference sociální psychiatrie. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví přispělo do odborného programu plenární přednáškou, seminářem a posterovou prezentací. V premiéře byly odvysílány nové destigmatizační videospoty. Podrobnosti najdete po prokliku.
 
10.11.2016 Úvodní setkání k projektu Podpora FACT modelu v České republice

18. října 2016 proběhlo úvodní setkání k projektu Podpora FACT modelu v České republice, který má za cíl podpořit 11 organizací poskytujících služby péče o duševně nemocné a jejich terénní týmy  při zavádění a využívání holandského modelu komunitní péče o osoby s vážným duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment) v práci s klienty.


Setkání se zúčastnilo 46 zástupců jednotlivých týmů zapojených do projektu. Zazněly příspěvky českých a holandských odborníků, kteří FACT model a jeho principy představili a účastníky provedli historií jeho vývoje v Holandsku a v České republice. Účastníci byli seznámeni také se způsobem hodnocení týmů podle nástroje FACT. Ten bude v rámci projektu využíván budoucími evaluátory z řad zaměstnanců organizací, kteří se na hodnocení jednotlivých týmů budou podílet


V závěru setkání se uskutečnil krátký workshop, na němž si členové týmů vyměnili informace a zkušenosti týkající se práce s FACT modelem.

Více informací o projektu, stejně tak jako program a prezentace z úvodního setkání naleznete v sekci projektu na našich stránkách.

09.11.2016 Úvodní setkání k projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci

V rámci nového projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci spolupracujeme s 20 týmy, které se rozhodly vytvořit pozici peer konzultanta a přijmout na ni nového spolupracovníka. V polovině října se sešlo 40 zástupců těchto týmů v Praze na úvodním setkání.
Na programu bylo jak seznámení s průběhem projektu a jeho výzkumnou částí zaměřenou na destigmatizaci, tak praktické informace a zkušenosti související s průběhem celého procesu zapojování peer konzultanta. Kromě odborníků v oblasti metodické podpory týmů a vzdělávání peer konzultantů nás programem provedla také holandská peer konzultantka Annette Furnemont. Podrobnější informace k projektu i úvodnímu setkání, včetně programu, prezentací a zápisu ze skupinového workshopu najdete na našich stránkách.

26.09.2016 Tři nové projekty ovlivní kvalitu péče a stigmatizaci v ČR

Ve spolupráci se širokým okruhem partnerů a spolupracovníků začínají tyto dvouleté projekty:

V rámci projektu „Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci“ bude do týmů péče o duševně nemocné zapojeno 20 nových peer konzultantů.

 Podpora FACT modelu v ČR“ má za cíl podpořit celkem 26 mimopražských týmů v zavádění holandského FACT modelu (Flexible Assertive Community Treatment).

 "Umíme se domluvit – sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve veřejné správě" je projektem, který umožní trénink 96 pracovníků veřejné správy v přístupu k lidem s duševním onemocněním v 6 krajích.

19.07.2016 Příspěvek Centra v Projektu 52 mezinárodní sítě Promise Global

Mezinárodní síť podporující rozvoj služeb orientovaných na zotavení Promise Global , uveřejnila náš příspěvek o zapojení peer poradců do poradny www.stopstigma.cz. V rámci Projektu 52 je každý týden publikována konkrétní inovace nebo příklad dobré praxe jako inspirace pro široký okruh příjemců na celém světě.

11.07.2016 Prohlášení Platformy pro transformaci

Platforma pro tranformaci péče o lidi s duševním onemocněním vydala v červnu 2016 nové Prohlášení k reformě psychiatrické péče.

08.06.2016 Centrum pomáhá s transformací ústavní péče v Moldavsku

Na přelomu května a června 2016 jsme přivítali zástupce ministerstev, neziskových organizací a ústavů pro mentálně handicapované a duševně nemocné v Moldavsku.
V rámci stáže se moldavští zástupci seznámili s programem transformace ústavní péče v ČR.
U příležitosti česko-moldavské spolupráce proběhla tisková konference se zástupci České rozvojové agentury, Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, moldavského Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny, ústavu v Badiceni a neziskové organizace Keystone Moldova.

Výstupy z tiskové konference:

Více informací o moldavském projektu zde.

26.05.2016 Výroční zpráva za rok 2015
Dovolujeme si upozornit, že jsme vydali Výroční zprávu za rok 2015. Přejeme Vám pěkné čteni!
18.05.2016 Materiály z konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním
Začátkem dubna proběhla v krásných prostorách Villy Grébovka v Praze dvoudenní konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, které se aktivně zúčastnili norští experti na problematiku časných intervencí (early intervention), modelu ACT (Assertive Community Treatment) a zapojování lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, výzkumu a destigmatizačních aktivit.
Zobrazeny výsledky 1-10 (z 37)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cesty k zotavení

Nová kniha exkluzivně k zakoupení na cmhcd@cmhcd.cz nebo telefonním čísle 222 515 305


Přehled našich dalších publikací

Podpořit nás můžete také převodem na číslo účtu 2247602504/0600 Více o dalších možnostech podpory.

Děkujeme!