Vzdělávání a metodická podpora

Naše Centrum nabízí vzdělávání pro pracovníky sociálních i zdravotních služeb v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním. V nabídce máme širokou škálu akreditovaných kurzů, do kterých se můžete přihlásit. Kurzy jsme schopni také realizovat na klíč přímo pro Vaši organizaci. Jsme členy mezinárodní sítě CARe Network, která rozvíjí propracovaný vzdělávací přístup. Více o našem Vzdělávacím institutu zde.

Vysokým školám můžeme nabídnout podporu při zavedení výuky, na které se podílí lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí - peer lektoři​.

Nabízíme rovněž podporu pracovníkům státní správy a samosprávy, jejichž vzdělávacím potřebám je přímo uzpůsobený akreditovaný kurz Umíme se domluvit: sociální práce s lidmi s duševním onemocněním zaměřená na zotavení. Kromě toho nabízíme obecním a krajským úřadům metodickou podporu v oblasti plánování a zajišťování služeb péče o duševní zdraví v regionech.

Rozvoj nových služeb

Máme dlouholeté zkušeností se zaváděním inovací a nových prvků do služeb péče o duševní zdraví.

Můžeme poskytnout komplexní podporu při zapojení peer konzultantů do komunitní služby či do lůžkového psychiatrického zařízení. Pokud již peer konzultanty zaměstnáváte, nabízíme podporu při řešení problémů a dalším systematickém rozvoji tohoto konceptu.

V současnosti máme také první zkušenosti z pilotního programu zapojování peer rodinných příslušníků.

Nabízíme možnost metodické podpory v oblasti zavádění metody IPS přímo ve vaší organizaci, případně možnost stáže pro vašeho IPS specialistu v týmu, kde je již tato pozice zavedena.

Pokud ve Vašem regionu ještě nemáte Recovery college (školu zotavení), rádi se budeme podílet na jejím vzniku a rozvoji. Informace o první škole zotavení v ČR najdete zde.

Multidisciplinárním terénním týmům můžeme zajistit audit podle holandské metodiky FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Audit vám může pomoci v rozvoji kvality služby a v získání nových podnětů pro její zlepšování.

Nabízíme také pomoc s organizací zahraničních stáží, které mohou inspirovat ke zlepšování služeb.

Transformace pobytových zařízení

Naše Centrum je aktivně zapojeno do transformace Domova se zvláštním režimem na hradě Rychmburk. Společně usilujeme o to, aby se nejednalo jen o přestěhování klientů, ale spíše o vybudování nového systému přiměřené podpory života v komunitě.

Od roku 2016 se podílíme na systémových transformačních změnách péče v Moldavsku.

Můžeme nabídnout své zkušenosti z oblasti transformace formou vzdělávání, koučinku, konzultací a evaluací v ČR i v zahraničních rozvojových programech.

Boj s předsudky

Provozujeme internetovou poradnu a destigmatizační stránky Stopstigma.cz.

Točíme videa – zde, a tvoříme publikace – zde.

Rádi se zapojujeme do vymýšlení nových akcí a kampaní, kde se snažíme akcentovat pohled lidí s vlastní zkušeností.