Materiály z konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněnímZačátkem dubna proběhla v krásných prostorách Villy Grébovka v Praze dvoudenní konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, které se aktivně zúčastnili norští experti na problematiku časných intervencí (early intervention), modelu ACT (Assertive Community Treatment) a zapojování lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, výzkumu a destigmatizačních aktivit.

Tématu peer aktivit byl věnován celý druhý den konference a kromě inspirativních příspěvků zahraničních hostů jsme se zaměřili na sdílení zkušeností napříč Českou republikou. Veškeré materiály z konference - prezentace řečníků, zápisy z diskusí, fotogalerie či poster s prezentacemi našich aktivit v oblasti zapojování lidí se zkušeností – najdete na našich webových stránkách. Děkujeme za všem řečníkům a účastníkům za aktivní podíl na zdárném průběhu konference!