Setkání se zakladatelkou Eagle ShelterSetkání se zakladatelkou Eagle Shelter

V úterý 3. září proběhlo velmi příjemné setkání širšího týmu našeho Centra s Conny Ariëns, která je zakladatelkou centra Eagle Shelter v Nizozemí.

Základní myšlenkou pro naše setkání bylo sdílení konceptu tohoto komunitního centra, které funguje jako bezpečné útočiště pro setkávání se s druhými, pro naději, růst, zotavení, kreativitu a využití svého talentu. V centru jsou vítáni všichni - bez stigmatizace a "přidělování nálepek". Děkujeme Conny za sdílení bohatých zkušeností s budováním Eagle Shelter a těšíme se na další budoucí setkávání!

Více o Eagle Shelter se můžete dozvědět z jejich webových stránek či facebooku (obojí je však v nizozemštině, kterou si na jejich stránkách pomocí překladače můžete přeložit do českého jazyka).